GRävlingabackarna - Boberg
15 km

Under nästan hela etappen vandrar du i Fegens naturreservat vilket innebär vackra naturupplevelser men också särskilda bestämmelser för dig som vandrare. I sjön Fegen finns en unik fisk - den vårlekande siklöjan. Sjön har också ett rikt fågelliv med bland annat fiskgjuse och storlom.

En dryg kilometers vandring norrut från lägerplasten Grävlingabackarna ligger Sandviks badplats med fina sandstränder. Sandviks kyrka har gamla traditioner som offerkyrka och enligt sägnen är Sandvik utgångspunkten för kristendomens utbredande i denna del av Småland. Idag är det en populär vigselkyrka och i sockenstugan bredvid kyrkan är det under sommaren café och hantverksutställning. På sockenstugans norra gavel finns en kran med dricksvatten. Sandvik är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården och här finns lämningar från olika tidsepoker. Avstickare rekommenderas till Klockebo kvarn och till Rosendalsstugan som är en undantagsstuga från 1700-talet.

I Lilla Hålgryte passerar leden ett så kallat pipareboställe – en bostad avsedd för blåsare inom regementsmusiken. Dessa boställen var lite finare än de vanliga soldattorpen. Vid Kraftaviken i nordöstra delen av sjön Fegen ligger lägerplatsen Boberg. Här fanns tidigare ett torp.

Fiskemöjligheter finns i sjön Fegen.

 

Sidan uppdaterades senast: