Konstverket Stjärnfall inifrån rondellen under kvällstid. Foto: Ebba Bohlin, BUS 2014

Konstverket Stjärnfall

Stjärnhimlen över Gislaved, Nissans mörka vatten och trädstammarna i skogen inspirerade konstnären Ebba Bohlin Länk till annan webbplats. att skapa rondellkonstverket Stjärnfall.

Konstverket har blivit en snackis vare sig man tycker om konstverket eller inte. Konstnären har gjort sin tolkning och andra som ser pelarna i rondellen gör sina tolkningar.

Hur skapas ett offentligt konstverk?

När riksväg 27 byggdes om och den tunga trafiken inte längre skulle köra genom Gislaveds centrum byggdes en ovanlig rondell vid handelsområdet Smålandia. Konstverket, som har namnet Stjärnfall, invigdes lördagen den 6 september 2014.

Stjärnfall täcker en yta av nästan 3800 kvadratmeter och består av 125 stycken sex meter höga pelare i borstat, rostfritt stål. Pelarna står på återvunnen asfalt.

Gislaveds kommun och Trafikverket var överens om att utformning av ett konstverk i rondellen måste ha respekt för landskapet. Konstverket och landskapet ska kunna ses som en helhet. Formen ska upplevas i både fart och stillastående, nära och på långt håll och i dagsljus och i mörker.

Det var alltså en riktig utmaning som erbjöds konstnärer som ville vara med och skapa detta konstverk.

Vem deltog i arbetet att ta fram konstverket?

Trafikverket

Ansvarar för planering av transportsystem för vägtrafik, järnvägar, sjö- och luftfart. Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. De ska se till att alla resor och transporter sker så säkert som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun

Beslutar att rondellen ska ha ett konstverk.

Tekniska kontoret, Gislaveds kommun

Arbetar tillsammans med Trafikverket för att skapa rondellen och trafikmiljön.

Konstgrupp för rondellutsmyckningen

En särskilt tillsatt konstgrupp i Gislaveds kommun får kommunstyrelsens uppdrag att föreslå konstverk. Arbetet gjordes i samråd med Trafikverket och tekniska kontoret. Konstnärer bjöds in att lämna in förslag.

Konstnärscentrum Syd Länk till annan webbplats.

Anlitas av kommunen för att hålla samman arbetet med att utse konstnär och hjälpa till med skapandet av konstverket Länk till annan webbplats..

Konstnär Ebba Bohlin

Får uppdraget att skapa sitt konstverk Stjärnfall.

Till dessa kommer underentreprenörer som markentreprenadfirma och belysningsfirma samt konstruktionsföretag som alla medverkat till att ta fram materialet och konstruera konstverket.

Ebba Bohlins beskrivning av konstverket Stjärnfall

Processen kring konstverket

- När jag var i Gislaved för att besöka platsen där rondellen ska byggas blev jag även förevisad en närbelägen plats invid Nissan. Skogen, stammarna som speglar sig i den mörka vattenytan, himlen, den kuperade terrängen – den platsen, så nära inpå riksväg 27, har inspirerat mig mycket.

Andra inspirationskällor är bloggaren som beskriver den gnistrande stjärnhimlen ovanför sommarstugan i den småländska skogen, Gislaveds industrihistoria invid Nissan i allmänhet och tråddragning i synnerhet, barndomens sagor tolkade av John Bauer, Länsstyrelsens Natura 2000-satsningar i Gislaved med omnejd.

När man talar om vad Gislaved har varit – och vart Gislaved är på väg, så tänker jag mig att det är detta jag återspeglar i min gestaltning: innovation/teknik och naturvärden/kultur.

- Det är fantastiskt kul att få göra något så stort, säger Ebba Bohlin. Det här är det största konstverk jag har gjort och jag är otroligt glad och stolt. En mörk skrovlig botten och de blanka höga stolparna tycker jag ger en spännande dubbeltydighet.

Beskrivning av Stjärnfall

- Jag har låtit stjärnhimlen ovanför Gislaved stråla ner i rondellen. Vidare har jag valt att arbeta med en återspegling av landskapet runtom. Samtidigt har jag ambitionen att lyfta platsen till att utstråla också något helt annat - som kanske upplevs som urbant, jag brukar kalla det en ufo-kvalitet.

Det hela blir som en slags inverterad natur, stammarna, speglingen i vattenytan, det svarta vattnet. Den återvunna asfalten har en mjuk, ljusabsorberande kvalitet och framhäver pelarna av borstat, rostfritt stål som ljusstrålar.

Placeringen av stolparna är dynamisk och skapar en spännande rytm som framhävs då den ses ur ett fordon som rör sig runtom. Öppningen, "gatan" rakt igenom accentuerar tätheten i de övriga partierna. Konstnärliga ställningstaganden jag gjort har handlat mycket om skala, materialitet och rörelse - dagsljus och artificiellt ljus.

Sidan uppdaterades senast: