Kulturbidrag och projektstöd

Kulturbidrag hos kulturnämnden

Det är till kulturnämnden föreningar, studieförbund och andra kulturarrangörer söker om bidrag inom kulturområdet. Dessa bidrag kan du söka:

  • Verksamhetsbidrag söks en gång per år av studieförbund och föreningar. Studieförbund söker bidrag för innevarande år medan föreningar söker för kommande år. En nystartad förening kan ansöka om verkksamhetsbidrag i form av ett startbidrag. Ansökan lämnas in senast 31 maj.
  • Arrangemangs- och projektbidrag kan sökas när som helst under året men ska vara inkommen till kommunen senast två (2) månader innan arrangemangets genomförande. Handläggningen sker fyra (4) gånger om året med följande senaste ansökningsdatum: 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.
  • Se mer om vad för villkor som gäller för de olika bidragsarterna i Kulturnämndens normer för kommunala bidrag till kulturföreningar.

Alla bidragsansökningar ska göras i kommunens föreningsportal. Länk till annan webbplats.

Andra bidrag och stöd

Det finns också andra organisationer och företag som delar ut bidrag och stöd för kulturprojekt.

Här nedan kan du som är intresserad av att söka stöd till kulturprojekt läsa om andra som kan erbjuda stöd.


Sidan uppdaterades senast: