Andra projekt- och arrangörsstöd

Här nedan kan du som är intresserad av att söka projektmedel till kulturprojekt läsa om andra som kan erbjuda stöd. I högerspalten finner du länkar till organisationerna.

  • Region Jönköpings län kan ge olika typer av stöd för projekt och verksamheter. Det går bland annat att söka bidrag, förstudiemedel och stipendium.
  • Kulturrådet har egna stödformer men ger även information om EU:s kulturprogram.
  • Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) har medel för ungdomsprojekt, samt ur EU-program.
  • Tillväxtverket kan ge bidrag där kultur kopplas med entreprenörskap och innovation.

Ett antal andra stödformer finns också att hitta, se ytterligare några i spalten till höger.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-29