Utdrag: Fållinge skogelag. Trantorpet

Utdrag: Fållinge skogelag. Trantorpet

Digitalt kulturarv

Under sidorna kulturmiljö och kulturarv finns material om bland annat intressanta kulturmiljöer, arkeologiska undersökningar, fornlämningar och artiklar om människor och platser med mera, med mera.

Vi försöker på ett samlat sätt presentera så mycket som möjligt av kommunens kulturarv

Vi hoppas och tror att detta är intressant för kommunens invånare, en bred allmänhet och turister. Informationen kan också användas av förvaltningsenheter i kommunen som arbetar med kulturmiljöfrågor.

I Gislaveds kommun genomfördes 1978-1981 en Kulturhistorisk utredning med bevarandeförslag. Pdf, 7.5 MB. Utredningen antogs aldrig formellt, men är ändå ett intressant och viktigt dokument och den visar dåvarande syn på kommunens kulturarv. Från 2019 har vi arbetat med att ta fram digitala kartunderlag för kulturmiljöer. Dessa underlag med kompletterande rapporter underlättar arbetet för våra handläggare.

Konsulter inom kulturmiljövården
Jönköpings läns museum Länk till annan webbplats. har under åren genomfört många uppdrag inom Gislaveds kommun. Under sidorna arkeologi, respektive byggnadsvård och konservering kan du läsa mer om detta. Även andra konsulter anlitas och en del material presenteras medan annat material finns i kommunens kartdatabaser. Det kan gälla bebyggelseinventeringar med kulturhistoriska översikter och arkeologiska utredningar och undersökningar.

Industrihistoria
Du kan också läsa mer om kommunens och regionens spännande industrihistoria. Regionens industriella utveckling är välkänd, men var har den sitt ursprung, hur har den uppkommit och utvecklats?

Gränsbygd
Läs även om Gislaveds och Västbo härads situation som gränsbygd. Under hundratals år gick gränsen mellan Sverige och Danmark här. Lika positivt som det var i fredstid, lika oroligt kunde det vara i ofredstider.

Och mycket, mycket, mycket mer...

Sidan uppdaterades senast: