Utdrag: Fållinge skogelag. Trantorpet

Utdrag: Fållinge skogelag. Trantorpet

Digitalt kulturarv

Under sidorna kulturmiljö och kulturarv finns material om bland annat intressanta kulturmiljöer, arkeologiska undersökningar, fornlämningar och artiklar om människor och platser med mera, med mera.

Vi försöker att på ett samlat sätt presentera så mycket som möjligt av kommunens kulturarv

Vi hoppas det är intressant för kommunens invånare, en bred allmänhet och turister. Informationen kan också användas av förvaltningsenheter i kommunen som arbetar med kulturarvsfrågor.

I Gislaveds kommun genomfördes 1978-1981 en Kulturhistorisk utredning med bevarandeförslag . Utredningen antogs aldrig formellt, men är ändå ett intressant och viktigt dokument och den visar dåvarande syn på kommunens kulturarv.

Jönköpings läns museum
Länsmuseet har under åren genomfört mer än 150 olika uppdrag inom Gislaveds kommun. Under sidorna arkeologi, respektive byggnadsvård och konservering kan du läsa mer om detta.

Industrihistoria
Du kan också läsa mer om kommunens och regionens spännande industrihistoria. Regionens industriella utveckling är välkänd, men var har den sitt ursprung, hur har den uppkommit och utvecklats?

Gränsbygd
Läs även om Gislaveds och Västbo härads situation som gränsbygd. Under hundratals år gick gränsen mellan Sverige och Danmark här. Lika positivt som det var i fredstid, lika oroligt kunde det vara i ofredstider.

Och mycket, mycket, mycket mer...

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-01