Anderstorps hembygdsgård

Hembygdsgården med sina gråa timmerbyggnader ligger vackert på en kulle vid korsningen Södergatan - Bergkullavägen mitt i Anderstorps samhälle.
Byggnaderna består av en enkelstuga med ryggås och farstukammare. Den är troligen från 1700-talet. Stugan är hitflyttad från Svensbygget, Ekenäs, vid 1920-talets slut. Den är inredd som boendemiljö och fungerar som museum för delar av samlingarna. En bod finns som också troligen är från 1700-talet och hitflyttad vid ungefär samma tidpunkt som enkelstugan.
Sågverksbyggnaden uppfördes på platsen 1953. I byggnaden finns ett sågverk med ramsåg och en ångmaskin från Lövås, allt tillverkat 1869-74 av Andreas Söderberg på Lövås Södergård.
Vill ni ha ytterligare upplysningar eller guidad visning kontakta hembygdsföreningen!

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-01