Gislaveds hembygdsgård

Gislaveds hembygdspark

Gislaveds hembygdspark ligger i samhällets norra del, ca 500 meter norr om Gislaveds kyrka och här finns ett tiotal byggnader.
Den så kallade Tingstensstugan är byggd på platsen år 1845 men har en senare tillbyggnad. 
Orrastugan med ytterpanel från 1800-talets mitt,byggdes ursprungligen som undantagsstuga till Gislaveds gamla gästgiveri. Stugan låg bakom nuvarande hotell Nissastigen och flyttades till hembygdsparken 1961. Bottenvåningen är inredd som boende men på vindsvåningen finns ett skolmuseum i västra rummet och textilberedningsredskap i östra rummet.
Väståkrastugan från 1700-talet är en enkelstuga med farstukammare och ryggås. Den flyttades hit 1848 från Singelsö.
Förutom dessa byggnader finns en kvarn, troligen från 1800-talets början, ett magasin  som kallas den Molanderska boden från 1855 samt ytterligare några mindre byggnader.
Samlingarna består av cirka 600 föremål. Skolsamlingen är den största specialsamlingen.
Intill parken ligger en domarring, en fornlämningstyp som förr antogs vara tingsplatser, meni idag vet vi att de är gravar.

Gislaveds hembygdsförening
Tomas Themar
Telefon: 0371-128 60

Sidan uppdaterades senast: