Radaholms kvarn.

Radaholms kvarn idag. Anläggningen är privatägd.

Radaholm

Den så kallade "Bergsvägen" gick förr mellan Taberg och Nissafors. Här transporterades järn och malm.

Vid Stuveryds kvarn i Stengårdshults socken anlades år 1856 en hammarsmedja. Denna fick namnet Radaholm efter den intilliggande Radaån. Hammaren startades av bönder från Valdshult, Norra Unnaryd och Stengårdshults socknar. Snart såldes bruket till brukspatronen Alexis Lundberg. I början av 1900-talet kom smidet att upphöra och järnbruket lades ned.

Vid Radaholm och senare i det närliggande Plombo fanns förr även handelsbod.

Radaholms bruk under 1870-talet enligt Generalstabskartan. Här fanns då både hammare och kvarn.

Sidan uppdaterades senast: