Nissan och vattenkraften

Nissan är intimt förknippat med den industriella utvecklingen i Gislaveds kommun. Förutsättningarna för jordbruk var inte de bästa i kommunen och för att överleva krävdes det ofta bisysslor. Det kan vara att bygga och driva kvarnar eller att ägna sig åt hantverk och hemslöjd.

Från medeltiden och framåt användes vattenkraften från Nissan till att driva de kvarnar som fanns längs med Nissan. Ett flertal kvarnar fanns också längs med de många mindre åarna och bäckarna i kommunen. Dessa platser kallas i äldre handlingar ofta för kvarnströmmar. De flesta kvarnarna var husbehovskvarnar för byar eller enskilda gårdar, men det fanns också tullkvarnar, som exempelvis i Bölaryd i Skeppshult. Med tullkvarn menas att här tar mjölnaren en del av det malda som betalning.

Sågar och hyvlar för husbehov hade funnits länge i bygden. Men när järnvägslinjerna började dras genom kommunen under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet steg skogsprodukterna i värde. Förutom fler sågar börjar även förädlingsindustrier för träprodukter att anläggas.

Kvarnar, sågar och industrier år 1871 efter Generalstabskartan. Det största antalet anläggningar fanns i de sydvästra och västra delarna. Exempelvis fanns det ett stort antal kvarnar längs med Västerån. I norr fanns järnbruk vid Nissafors, Åsafors och Radaholm. Nissafors masugn fanns då vid Rasjö i Bondstorp på gränsen mellan Stengårdshult och Bondstorps socknar.

Sidan uppdaterades senast: