Anderstorps kommun

Anderstorps landskommun

Anderstorp är en gammal bybildning. På 1400-talet omtalas Anderstorppa sokn (1435) och Anderstorp sokn (1460). 1538 hade byn två gårdar.
1863 bildas Anderstorps landskommun. År 1939 blir tätorten Gyllenfors och 1943 Anderstorp municipalsamhällen. 1/1 1949 avskiljs Gyllenfors (som låg i direkt anslutning till municipalsamhället Gislaved i Båraryds landskommun) från Anderstorps kommun för att tillsammans med Båraryd bilda Gislaveds köping. Gyllenfors var alltså municipalsamhälle mellan 1939 och 31/12 1948.
Mellan 1943 och 31/12 1952 var Anderstorp municipalsamhälle.

Kommunreformen 1952 påverkade inte Anderstorps kommun, istället ombildades samhället året därpå till Anderstorps köping. Denna blev kortvarigt Anderstorps kommun 1971, då enhetlig kommuntyp infördes. 1974 uppgick Anderstorps kommun i Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-10