Historia kring kommunvapnet

Gislaveds kommunvapen är en stiliserad, topografisk, symbol för gästgiveri.

Symbolen står som symbol för Gislaved redan på en karta från 1788 (Charta öfwer Jönköpings Höfdingedöme). Den förekommer därefter vid Gislaved flera gånger i olika kartor, bland annat i Generalstabskartan från 1870-talet. 

Gislaved har genom århundradena också haft andra symboler knutna till sig i kartmaterial, som syftat på olika verksamheter på platsen, t.ex en marknadssymbol och ett posthorn - detta eftersom en av byns gårdar fungerade som postgård.

Betydelsen av gästgiveriet var dock kanske den viktigaste för orten före industrialismens tid. Gästgiveriets betydelse har också visats genom andra symboler, såsom ett glas eller pokal. I de äldsta kartorna där Gislaved finns med förekommer ingen symbol alls, utan ordet "gästgiveri" skrivs istället ut.
Gästgiverier har för övrigt också funnits på andra platser i kommunen. Under andra hälften av 1800-talet fanns det bland annat gästgiverier i Öreryd, Norlida, Ölmestad, Kappeled och Bölaryd.

Lantmäteriakt E6, årtal okänt. Här visas gästgiverierna i Gislaved och Ölmstadh (Ölmestad) genom ett glas eller pokal.

Lantmäteriakt E21, 1678. Ordet Gästgivaregård skrivs ut.

Lantmäteriakt E22, 1679.

Lantmäteriakt E29, 1688. Den örnliknande symbolen är en symbol för marknadsplats.

Lantmäteriakt E31, 1689.

Lantmäteriakt E34, 1690. Gislaved har symbolerna för marknadsplats och postgård. Cirkeln med svart prick som finns både vid Gislaved och Ölmestad är på denna karta symbolen för gästgivargård.

Lantmäteriakt E39, 1731. Här visades de olika postvägarna och postgårdarna i Jönköpings län. Det klassiska posthornet finns som markering vid Gislaveds by.

Wäge Charta öfver alla Påst och Gästgifvare Gårdar uti Jönköpings Lähn. Kartan är troligen från mitten av 1700-talet. Nissastigen var då en av de stora nationella postvägarna. Renritning av Eliz Lundin (Lundin 1996, sid. 33).

Detalj av ovanstående karta. Hussymbolerna är postgårdar, medan ringarna är gästgivaregårdar. Renritning av Eliz Lundin (Lundin 1996, sid. 33).

"Charta öfver Jönköpings Höfdingedöme" 1788. Karta i Krigsarkivet (0400:13A:009). På denna förekommer den topografiska symbol för gästgiveri som senare blir del av Gislaveds kommunvapen.

På Generalstabskartan från 1870-talet finns det topografiska tecknet för gästgiveri vid Gislaved.

Sidan uppdaterades senast: