Anderstorps kyrka

Anderstorps kyrka

Anderstorps socken

Om socknen

Anderstorps socken omnämns 1435 ("Anderstorppa sokn"). I norr och öster gränsar Anderstorp mot Källeryd, Gnosjö och Kulltorp (alla i Gnosjö kommun), medan man i sydost gränsar mot Bredaryd i Värnamo kommun. Reftele socken gränsar i söder och Båraryds socken finns i väster.
År 1817 fördes Lövås by, som tidigare hört till Reftele, till Anderstorps socken.

1810 hade socknen 647 invånare, en siffra som 1856 ökat till 905 personer.
Tidigare gick sockengränsen mot Båraryd i Nissan. Gyllenfors bruk, som grundades 1743, låg förr i Anderstorps socken. Detsamma gällde Henja by.

Den nuvarande stenkyrkan i Anderstorp är uppförd 1856 några hundra meter öster om en äldre kyrkplats med ödekyrkogård. Här har minst två föregångare till dagens kyrka legat.

Arkeologi

2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl., Anderstorps socken Pdf, 500.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknar Pdf, 1.6 MB.

2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknar Pdf, 372.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Pdf, 688.5 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Anderstorp och Reftele socknar)

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknar Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1995:15 Arkeologisk delundersökning av en ca 9 000 år gammal stenåldersboplats i Anderstorp, Småland, Anderstorps socken Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster., textdel respektive bilagor Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1995:2 Kulturhistorisk förstudie av planerad sträckning för väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknar Pdf, 982.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1994:3 Rv 27 — förbi Gislaved. Kulturhistorisk förstudie av Henja och Hult byar, Anderstorp & Båraryds socknar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2010:27 Anderstorp kyrka. Restaurering av skiffertak. Anderstorps socken Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:123 Anderstorps kyrkogård och ödekyrkogård, Anderstorps socken Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:29 Anderstorps kyrka, Anderstorps socken Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1996:01 Acrimo Sverige AB fd Metallhyttans AB, Anderstorps socken Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: