Ås kyrka.

Ås kyrka.

Ås socken

Om socknen

Ås socken omnämns första gången1356 och skrevs då "As soghn". Namnet har överitagits från en bebyggelse på en höjdsträckning.
Kållerstads socken är granne i väster. I nordväst gränsar Ås till Reftele och i nordost och öster har man gräns mot Bredaryd och Torskinge i Värnamo kommun. I sydost har socknen vattengräns i Bolmen mot Bolmsö socken i Ljungby kommun. I söder och sydväst gränsar Ås mot Södra Unnaryd och Jälluntofta i Hylte kommun. 

En äldre kyrka var belägen i Ås kyrkby, men övergavs i mitten av 1800-talet. En ödekyrkogård finns fortfarande kvar. Ås nuvarande kyrka ligger i byn Karaby några kilometer söderut och är uppförd av granit år 1869.

Arkeologi

2012:50 Tolv kilometer utredning genom småländsk jordbruksbygd. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar Pdf, 4.8 MB.

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2008:41 Mellan Hamra och Draftinge. Schaktkontroll i samband med ledningsdragning intill fasta fornlämningar, Bredaryd och Ås socknar Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2005:24 Draftinge 5:5. Rutgrävning inför byggnation av gödselbrunn, Ås socken Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:16 Inför kabelnedläggning, luftledningsbyggnation samt byggnation av transformatorstationer, Ås socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2015:38 Ås kyrka, Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot Pdf, 8 MB.

2013:08 Ås kyrka, Ås socken Pdf, 2.4 MB.

2007:114 Ås kyrkogårdar, Ås socken Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:113 Ås kyrka, Ås socken Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: