Bosebo skola

Bosebo skola

Bosebo socken

Socknen omnämns första gången 1498 och har namn från en äldre beyggelse ("Bossabodha" omnämnt 1477). I väster och norr gränsar Bosebo till Håcksvik och Sjötofta i Västergötland. I öster finns Våthult och Villstads socknar, medan Burseryd gränsar i söder.

År 1859 hade socknen 325 invånare. Kyrkan i Bosebo är från 1961 och har haft minst tre föregångare. En föregångar, en timmerkyrka från 1652, flyttades 1894 till Kulturen i Lund för att ge plats för en träkyrka i schweizerstil.

Arkeologi

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2007:14 Huset mellan sjöarna. Arkeologisk förundersökning i samband med tillbyggnad och ledningsdragning på fastigheten Bollbynäs 2:4, Bosebo socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2007:99 Bosebo kyrkogård, Bosebo socken Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: