Gammal nattstuga i Hensnäs by

Gammal nattstuga i Hensnäs by

Gryteryds socken

Om socknen

Gryteryds socken ligger i Gislaveds kommuns sydvästra del. Sockennamnet "Grytorydh" förekommer första gången 1337 och kommer av namnet på en äldre bebyggelse. I väster gränsar socknen till Halland och i norr och öster mot Sandvik och Södra Hestra socknar.

Gryteryd hade år 1805, 293 invånare. Några år senare, 1858, hade invånarantalet ökat till 411 personer. Den nuvarande stenkyrkan är från 1762-1764, men skall ha föregåtts av minst en, möjligen fler kyrkor.

Arkeologi

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

Byggnadsvård

2014:07 Gryteryds kyrkogård, Gryteryds sockenPDF

2010:74 Rumpebolsstugan. Utvändig restaurering, Gryteryds sockenPDF

2007:130 Gryteryds kyrka, Gryteryds sockenPDF

2007:112 Gryteryds kyrkogård, Gryteryds sockenPDF

2006:09 Gryteryds kyrka, Gryteryds sockenPDF

2005:48 Timmershult 1:15, Gryteryds sockenPDF

2005:36 Gryteryds kyrka, Gryteryds sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: