Kållerstads ödekyrkogård

Kållerstads ödekyrkogård

Kållerstads socken

Om socknen

Socknen gränsar i norr mot Reftele och i öster mot Ås socknar. I öster möter Jälluntofta och i väster Långaryd. Sockennamnet förekommer 1427 och skrevs då "Kullirstadha sokn". Namnet kommer av en äldre bebyggelse. 1805 hade Kållerstad 352 invånare, medan den 1860 hade ökat till 463 personer.

En äldre stavkyrka, enligt traditionen invigd av S:t Sigfrid själv, efterträddes av en ny träkyrka 1764. Redan 1835 utdömdes den och förvandlades snart till ödekyrkogård. En ny stenkyrka uppfördes något norr om den gamla kyrkplatsen år 1858.

Arkeologi

2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1, Kållerstad socken (pdf, 455.6 kB) Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2002:33 Inget i Fågelhult - nybygge av ladugård på Fågelhult 1:2, Kållerstads socken Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2001:39 Schaktning vid Kållerstad kyrka — schaktkontroll för avloppstank, Kållerstads socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2014:05 Kållerstads kyrka, Kållerstads socken Pdf, 1.8 MB.

2013:07 Kållerstads kyrka, Kållerstads socken Pdf, 1.6 MB.

2007:115 Kållerstads kyrkogårdar, Kållerstads socken Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:112 Kållerstads kyrka, Kållerstads socken Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2002:01 Kållerstads kyrka, Kållerstads socken Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

1991:23 Smidda gravkors på Kållerstad ödekyrkogård, Kållerstads socken Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: