Brunnshus vid den gamla Villstad brunn.

Brunnshus vid den gamla Villstad brunn.

Villstads socken

Om socknen

Villstads socken omnämns första gången år 1268 ("Wiuilstadum") och namnet kommer av en bebyggelse. I norr har Villstad gräns mot Bosebo, Våthult och Båraryd, medan sockneni öster gränsar till Reftele. I söder vidtar Långaryd i Hylte kommun. I väster gränsar Villstad till Södra Hestra och Burseryd.

År 1825 hade socknen 1 507 invånare. Senare, år 1865 bodde 2 032 personer i socknen.

En medeltida kyrka har funnits, troligen uppförd under senare delen av 1100-talet och delar av murarna återanvändes i en ny kyrka, som uppfördes 1788-1793. Efter ett blixtnedslag 1910 brann kyrkan ned men återuppfördes 1912.

Arkeologi

2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats. Arkeologisk undersökning av RAÄ 404-406, vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats inom fastigheten Nygård 2:1, Fållinge, Villstad socken Pdf, 17.5 MB.

2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 med flera. Villstads och Reftele socknar Pdf, 1.9 MB.

2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl., Villstad socken Pdf, 2.1 MB.

2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl., Villstad socken Pdf, 2.4 MB.

2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult. Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356, Villstads socken Pdf, 1.6 MB.

2011:80 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VAledning, Villstad socken Pdf, 965.5 kB.

2011:75 Nygård 2:1 m.fl. Arkeologisk utredning inför industrietablering inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl., Villstad socken Pdf, 10.6 MB.

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2006:63 Villstad hembygdsgård. Sökschaktning inför utbyggnad av befintligt hus, Villstads socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2005:17 Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning, Villstads socken Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:46 Från stensättning till röse. Ledningsdragning mellan fornlämning RAÄ 345 och RAÄ 97 (Lommarör), Villstads socken Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2003:61 En eldstad och brända ben - påträffade i vattenledningsschakt intill fornlämning 52, Smålandsstenars hembygdsgård, Villstads socken Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2000:43 Åtterås golfbana. Utredning i samband med anläggande av ny golfbana, Villstads socken Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknar Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:7 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, förbifart Smålandsstenar, Villstads socken Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:5 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, Isberga-Gislaved, Villstads socken Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1993:4 Arkeologisk utredning väg 576, sträckan Burseryd-Åtterås, pkt 3/880-6/420, Villstads socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2015:14 Bölaryds kvarn och såg, Villstads socken Pdf, 3.5 MB.

2012:13 Bölaryds såg, Villstads socken Pdf, 656.2 kB.

2009:68 Villstads kyrka, Villstads socken Pdf, 4.9 MB.

2007:108 Smålandsstenars kyrkogård, Villstads socken Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:107 Villstads kyrkogård, Villstads socken Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:76 Villstads kyrka, Villstads socken Pdf, 963.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2006:35 Villstads kyrka, Villstads socken Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2005:17 Villstads kyrka, Villstads socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:15 Linbastan på Rosendal 1:7, Villstads socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:09 Rosendal 1:7, Villstads socken Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1999:10 Villstads kyrka, Villstads socken Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1993:04 Villstads kyrkstallar, Villstads socken

Sidan uppdaterades senast: