Juli 2013

Stengårdshult

Stengårdshults socken är Gislaveds kommuns nordostligaste socken, belägen på höglandet mellan Nissans och Lagans övre lopp.
Mitt i socknen ligger Stengårdshultssjön 223 m ö h och här ligger också kyrkan.
Den kyrka som Mandelgren så kortfattat beskriver, i anteckningarna i folklivsarkivet i Lund Länk till annan webbplats., brann ner till grunden i samband med högmässan söndagen den 24 november 1907.

Prästgårdsarrendatorns piga upptäckte elden och larmade i kyrkan. Troligen var det gnistor från kaminrör som tände trävirket i väggen.
Högmässans besökare försökte först att släcka branden, men fick snart inrikta sig på att rädda lösa inventarier. Predikstolen från 1720, av bildhuggaren Johan Ullberg, en gammal mässkrud från 1665, en altartavla och kyrkobänkar räddades. Det sägs att kyrkoherden fick stoppa personer från att gå upp i tornet för att hugga loss de klockor som Mandelgren beskriver i sin text. Klockornas smälta togs till Stockholm och gjöts om till en klocka.

Stengårdshults kyrka ligger bedövande vackert norr om Stengårdshultsjön.

Stengårdshults kyrka ligger bedövande vackert norr om Stengårdshultsjön.


Dagens kyrkplats på höjd norr om sjön har milsvid utsikt mot väster och söder.
Enligt sägnen ska det ha funnits flera kyrkplatser inom socknen. Kanske har det funnits en kyrka norr om Flataholm före Digerdöden? En berättelse säger att en ny kyrka skulle byggas i Styrshult men kyrkan revs ner om nätterna (av trollen?) och ett par oxar fick då dra ett lass timmer och där de stannade skulle kyrkan då byggas (dagens plats). År 1763 diskuterar sockenstämman kyrkans ombyggnad. Men 1769 bestämdes istället att gamla kyrkan skulle rivas och en ny träkyrka byggas. Kyrkan spånkläddes.

Dagens kyrka uppfördes 1910-12. Ritningar till kyrka och klockstapel upprättades av Torben Grut, då arkitekt vid Överintendentsämbetet, den statliga myndighet som granskade förslag till kyrkobyggnader inom Svenska kyrkan och som även projekterade många kyrkor.
Torben Grut är annars kanske mest känd som arkitekt för Stockholms Stadion.

Församlingen bidrog till kyrkobygget genom leveranser av byggnadsmaterial. I entreprenadkontraktet från maj 1910 med byggmästaren Johan Kraft stadgades bland annat att: allt behövligt virke såsom bjelkar, sparrar, plank, bräder, takspån samt ställningsvirke tillsläppas af församlingen: som lemnar detsamma biladt och sågadt vid byggnadsplatsen.

Gruts träkyrka är en basilika med drag av jugend och klassiscism. Kyrkan består av ett långhus med smalare rakt kor i öster, sakristia i norr och vapenhus i väster och har en friliggande klockstapel. Interiört är kyrkan öppen upp till taknocken med synligt fackverk. Detta var vanligt i de nationalromantiska kyrkorna från tiden. Kyrkan har en klassisk färgsättning, återskapad vid restaurering 2005.

Passa på att besöka kyrkan med sitt fantastiska läge, ett fint utflyktsmål!

Arbetare anlägger ny kyrkogårdsmur runt sekelskiftet 1800-1900. Här ser vi alltså den gamla spånklädda kyrkan före branden 1907.

Arbetare anlägger ny kyrkogårdsmur runt sekelskiftet 1800-1900. Här ser vi alltså den gamla spånklädda kyrkan före branden 1907.


Läs mer om Stengårdshults socken: "Stengårdshults socken förr och nu. Stengårdshults hembygdsförening 1985 och i byggnadsvårdsrapporter Pdf, 6.8 MB. kring kyrka Pdf, 5.7 MB. och kyrkogård Pdf, 591.6 kB., från Jönköpings läns museum.

Sidan uppdaterades senast: