Juni 2013, Burseryd

I Mandelgrens material Länk till annan webbplats.  finns en teckning från Burseryd, registrerad som brudpar. Teckningen visar en man och en kvinna i vad Mandelgren skriver, bonddräkt. Han anger också att den är avritad ur Westerdahl, 1774, ”Om svensk allmoge”,  4e bandet.

I materialet finns vidare en anteckning från 1872 Pdf, 181.5 kB. om Burseryds kyrka. Kyrkan beskrivs vara av trä och från 1752. Mandelgren skriver att här fanns förr en dopfunt från 1200-talet som nu finns på museum. Vad som känns spännande och som kan relatera till Mandelgrens fejd med Riksantikvarien Hildebrand (se Månadens Mandelgren) är följande notering: En ringklocka från Ladulås tid. Som H_ ville haft till museum, men fick ej.

Dagens kyrka i Burseryd byggdes 1752 Pdf, 4.9 MB.. Traditionen säger att den har föregåtts av tre kyrkor. Bara en kan helt beläggas i källorna. Det sägs att den första kyrkan var byggd på en forntida offerplats och kan ha bränts under nordiska sjuårskriget. Där dagens kyrka står finns inga spår av brand. Läget för denna tidigare kyrka är därför osäkert.
Runt år 1200 bör det dock ha funnits en sockenkyrka eftersom det finns inventarier i form av dopfunt och en kyrkklocka med runinskrift från denna tid.

1752 revs en gammal kyrka på platsen för dagens kyrka Pdf, 1.5 MB.. Ursprungligen var det tänkt att kyrkan bara skulle byggas till.
Byggmästare var Jon Andersson. Bygget påbörjades den 18 maj och på midsommardagen den 24 juni var kyrkan till sitt yttre redan färdig! Den nya liksom den gamla kyrkan timrades. Kyrkan spånkläddes. Den nya kyrkans sockel är byggd av sten, hämtad från den gamla kyrkans sakristia. På 1760-talet målades rödfärgades kyrkan. Färgen köptes från Kleva gruva.

1793 byggs ett torn på kyrkan och den gamla klockstapeln revs. Pdf, 5.8 MB. På 1830-tal byggdes kyrkan om och det var mest interiören som påverkades men fönstren fick större bågar och de gamla färgade glasen byttes mot klarglas.
1893 byggs kyrkan om igen. Nu fick ytterväggarna liggande panel istället för spån och den vitmålades. En ny stor ingång skapades mitt på långhusets södervägg och två torndörrar sattes igen. Nya fönster med bågformig överdel monterades. Vid tornets västsida skapades en ny stor stentrappa. Fönstren fick åter färgade glas.
1935 sker ännu en invändig renovering. Dörren på långhuset sattes igen och ersattes av ett fönster. Återigen ersattes fönstren med klarglas. Den senaste stora förändringen sker 1967. Då laseras kyrkan vit invändigt. Bänkinredning återgår till 1893 års stil och kyrkan får treglasfönster.  
Vi kan alltså notera att kyrkfönstren bytts inte mindre än 4 gånger sedan 1752!


Om vi går tillbaka till Mandelgrens anteckningar så vet vi nu att den kyrka Mandelgren såg var den röda, spånklädda kyrkan.
Dopfunten som finns i kyrkan är en kopia. Originalet finns i Statens Historiska Museum. När församlingen ville ha tillbaka den 1936 skapades en kopia.
Ungdomsklockan, som H_ inte fick till museet är gjuten 1238 och är rikets näst äldsta kyrkklocka.

Har du mer uppgifter om eller gamla teckningar/bilder på dräkter från trakten så är du välkommen att höra av dig? Kanske kan vi utveckla de sparsamma uppgifterna som Mandelgren ger i sin teckning

Sidan uppdaterades senast: