Våthults kyrka

Våthults kyrka

Maj 2013, Våthult

Mandelgren besökte Våthults kyrka som hör till Växjö stift. Här finns endast en anteckning gjord Pdf, 368.3 kB.. Anteckningen är inte daterad men de flesta av hans anteckningar och bilder från Gislaveds område dateras 1864.

Anteckningens rubrik anger att kyrkan är "af sten" med mått i aln och här finns angivet att den är "tillökad" 1781. Därefter startar han sin beskrivning med att skriva följande: "Denna är en liten träkyrka (troligen offerkyrka) med grova målningar, mest bestående av sirater, uti taket”.
Mandelgren tycks ha blandat ihop begreppen här eftersom vi tydligt kan se att kyrkan är en liten stenkyrka. Kanske blandar han ihop begreppen kring den sakristia som uppfördes i sten på 1780-talet? Den ersatte en äldre sakristia av trä. I början av 1890-talet uppfördes ett nytt vapenhus och ett sidoskepp uppfördes söder om koret. Dessa är byggda i trä. 
Det går att läsa mer om Mandelgren via folklivsarkivet i Lund. Länk till annan webbplats.

Utdrag ur Mandelgrens text om Våthult. Hela texten kan läsas i filen som finns till höger på sidan.

Utdrag ur Mandelgrens text om Våthult. Hela texten kan läsas i filen som finns till höger på sidan.


Kyrkan är den enda tidigmedeltida kyrka som finns kvar i dagens Gislaveds kommun Pdf, 546.8 kB.. Långhus och kor kan troligen dateras till 1200-tal. Dendrokronologiska prov har visat datering runt 1200. Enligt legenden är kyrkan byggd av munkar från Nydala och Varnhem.
Kyrkan omnämns första gången i skriftliga källor år 1350, genom att prästen i Våthult är förmånstagare i ett testamente. Kyrkan har flera bevarade medeltida inventarier, bland annat en dopfunt som Raine Borg i en avhandling om Småländska medeltida dopfuntar daterar till cirka 1200. Den ska i någon period ha fungerat som stöd under predikstolen och inte som dopfunt.
Predikstolen är från 1646. Den stod från början i Villstads kyrka, men inköptes till Våthult 1749 och sattes upp 1751.

Mandelgren antecknar vidare: ”I sakristian finnes, å tak och väggar, målningar som påstås blivit utförda av en gammal kvinna inom församlingen.” Målningarna anges vara daterade 1778. Mandelgren talar också om kyrkklockorna. Kyrkans klockstapel uppfördes 1693 men den brädkläddes troligen under 1800-talets andra hälft. Pdf, 777.2 kB.
Kyrkan, liksom många andra, är förändrad och tillbyggd många gånger. Läktaren är byggd år 1745. I gamla protokoll berättas att barn inte fick vistas där och vite om 4 öre kunde annars utdömas. Straffstock väntade dem som var oförbätterliga!

Under 1800 talet var det nära att kyrkan revs. Behovet av en ny kyrka i Båraryd ledde till beslut om att bygga en gemensam kyrka i Stora Båraryds gärde. Beslutet blev dock upphävt och Våthults kyrka finns kvar. Kyrkbyn ligger längs den gamla häradsvågen mellan Bosebo och Gislaved där den möter Norrifrån kommande Bårarydsväg. Kyrkogården har även den medeltida ursprung. Tidigare var församlingen annex till Villstad men från 1921 ingår den i Båraryds pastorat som nu blivit del av Gislaveds pastorat. Länk till annan webbplats. 

Sidan uppdaterades senast: