September 2013, Bosebo

Från Bosebo finns endast en koncis anteckning i arkivet Länk till annan webbplats. om den kyrka som Nils Månsson Mandelgren såg vid sitt besök.

Socknen Bosebo är liten och gränsar mot Västergötland. Första gången namnet finns i skrift är 1477 och hänvisar då till nuvarande Bolbynäs säteri. Det äldsta skriftliga belägget för en kyrka i Bosebo är från 1558.
I närheten av kyrkan finns en offerkälla, ”Sissle källa”. Länk till annan webbplats. Källans uppkomst kopplas till namnet Bose. Han var enligt legenden en mäktig man och hedning. Han hade en piga vid namn Cecilia (Sissela) ibland även identifierad som ”Maja” som var kristen. Bose försökte döda henne och källan ska ha uppkommit vid dådet. Bose ska sedan ha byggt den första kyrkan för att sona sitt brott.
Bosebo är den minsta församlingen i nuvarande Gislaveds pastorat och var tidigare annex till Burseryd. Kyrkan och byn ligger i odlingsmark vid Majsjön vid gamla vägen mellan Våthult och Burseryd. Vid kyrkan ligger den gamla skolan från 1881 som idag fungerar som församlingshem. 

Kyrkan vi kan se idag byggdes 1961 och är ritad av arkitekt Rudolf Hall.  

En tornlös timmerkyrka byggdes år 1652 Pdf, 5.2 MB. men Mandelgren skriver att det byggdes 1752. Denna kyrka flyttades 1894 till Kulturen i Lund. En ny träkyrka byggdes, nu större och i den då moderna schweizerstilen. Tydligen var kvaliteten på kyrkan inte den bästa och den var också för stor så därför tillkom dagens träkyrka. Mycket av inredningen från denna kyrka finns bevarad på vinden i skolan.

Bild från Länsmuseets rapport 2007:99. Teckningen finns i Antikvariskt Topografiska Arkivet.

Bild från Länsmuseets rapport 2007:99. Teckningen finns i Antikvariskt Topografiska Arkivet.


Kyrkogården har ursprung i medeltiden. Pdf, 7 MB. Troligen fick den en omgivande stenmur på 1700-talet. Från 1829 finns en anteckning om att inga gravstenar eller dylikt fanns ”af anteckningswärd beskaffenhet”.
Kyrkogården har förändrats i takt med de nya kyrkorna på platsen.

Sidan uppdaterades senast: