Kulturmiljö

Kulturarvet - det av människan formade

I landskapet runt omkring oss finns spåren av oss själva och av människor som har levat och verkar före oss. Byggnader, fornlämningar och odlingslandskap är delar av det som brukar kallas kulturmiljö. "Kultur" är i detta fall människans påverkan på naturmiljön. Det finns också ett biologiskt kulturarv och imateriellt sådant.

Årligen i augusti - september går Arkeologidagen respektive Kulturarvsdagen av stapeln. Kulturarvsdagen kallades förr "Kulturhusens Dag".
Riksantikvarieämbetet är organisatö Länk till annan webbplats.r och samordnar dessa evenemang.

Kulturmiljöer

Olika landsändar och delar av världen har sin speciella kulturmiljö. I Gislaved består den exempelvis av både småskalig jordbruksmark och fullåkersbygd, men likväl den på  kulturlämningar rika skogsmarken kring de forna järnbruken. Industrimiljöerna är särskilt påtagliga i kommunen, precis som i grannkommunerna Gnosjö, Värnamo och Hylte.

Bevarandet av byggnader, fornlämningar och miljöer finns reglerad kulturminneslagen. Den inleds som följer:


- Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

Vi har alltså alla och envar ett ansvar för vår kulturmiljö. På myndighetsnivå finns flera aktörer inom området. På sidan kulturarvets aktörer kan du läsa mer om dessa.

Sidan uppdaterades senast: