Arkeologiska rapporter

Här kan du läsa rapporter från undersökningar och utredningar som utförts i Gislaveds kommun. 

Statlig myndighet för kultumiljöarbete är Riksantikvarieämbetet (Raä) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. är den regionala myndighet som ger tillstånd till utgrävningar.

Användarrättigheterna till rapporterna tillhör respektive konsultorganisation, (markeras inom parentes).
Rapporter läggs till efter hand. I vissa fall finns inte rapporten tillgänglig som pdf-fil, en del av dem finns i tryckt form hos kulturkontoret. Kontakta oss om du är intresserad så försöker vi hjälpa till!

I fornminnesregistret Fornsök Länk till annan webbplats. kan du själv söka efter lämningar. Tänk på att från 2019 har registret fått ett nytt numreringssystem så om du har ett äldre fornlämningsnummer och vet var platsen ligger så kan det vara lättare att söka i kartfunktionen. Den äldre nummer serien RAÄ xx:x finns också kvar så att det går att jämföra nya och äldre numreringar.

2020

2020:14 Rv 26, sträckan Gislaved - Smålandsstenar, Arkeologisk utredning steg 1. (Jönköpings läns museum, JLM) Pdf, 3 MB.

2020:09 Spår av fornt mellan Reftele och Forsheda. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat byggande av plankorsningar och tillfartsvägar utmed järnvägen mellan Refteleoch Forsheda, Reftele, Bredaryd och Forsheda socknar i Gislaveds och Värnamo kommuner, Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM) Pdf, 5.6 MB.

2019

2019:44 Svenshult 1:7 m.fl. Arkeologisk utredning inför industribyggnation, Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM) Pdf, 2.1 MB.

2018

Villstads-Haghult 1_16 m.fl. Villstads socken Gislaveds kommun, Arkeologisk utredning.  Pdf, 17.8 MB, öppnas i nytt fönster.
(Rio natur- och kulturkooperativ (RIO)) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018:5 Öreryds kyrkogård. Arkeologisk förundersökning schaktövervakning vid Öreryds kyrka, RAÄ nr 477, Öreryds socken i Gislaveds kommun, Pdf, 9.3 MB.
Jönköpings län. (Jönköpings läns museum, JLM) Pdf, 9.3 MB.

2017

2017:05 Skog- och Historia i Jönköpings län 2004-2016. Kort sammanfattande rapport. (JLM) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

Alla rapporter på denna sida med datering före 2016 tillhör Jönköpings läns museum (JLM).

2015

2015:30 Gravar och marknadsplats i Gislaved. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Gislaved 2:29, fornlämning 18:1, Båraryds socken, Gislaveds kommun, Jönköpings län Pdf, 5 MB.

2015:40 Åtterås 2:26. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom Pdf, 2.9 MB.
fastigheten Åtterås 2:26, Villstads socken i Gislaveds Pdf, 2.9 MB.
kommun, Jönköpings län Pdf, 2.9 MB.

2014

2014:34 Niotusen år i Smålandsstenar. Vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats. Jörgen Gustafsson med bidrag av Fredrik Engman & Carl Persson. Pdf, 17.5 MB.

2013

2013:51 Vindkraft i Vimmelstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerat område för vindkraftspark inom Tronebo 1:7 och Vimmelstorp 1:3 m.fl. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2013:53 Tjärgrop, Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 117 inför planerad skidbacke inom fastighet Vik 1:97 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2012

2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1 inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl Pdf, 2.1 MB..

2012:72 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult, Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356. Villstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Pdf, 1.6 MB.

2012:65 Gröne mosse kretsloppspark II. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Pdf, 972.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2012:59 Gröne mosse kretsloppspark. Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2012:50 Tolv kilometer utredning genom småländsk jordbruksbygd. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar, Gislaveds kommun, Jönköpings län Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2011

2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering Pdf, 867.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2011:80 Fållinge-Nygard. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VA-ledning Pdf, 965.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2011:75 Nygard 21 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 21 m.fl. Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2011:68 Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg. Båraryds socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2011:65 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2011:46 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1, Kållerstad socken Pdf, 455.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl., Anderstorps socken Pdf, 500.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2010

2010:58 Utmed riksväg 27. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 169, 170, 429, 430 och 434 inför ny sträckning av rv 27, Båraryds socken Pdf, 716.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2010:22 Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2010:14 Båraryd 442. Arkeologisk förundersökning av Båraryd 442 inför vägbygge inom fastigheten Mossarp 1:31 m.fl., Båraryds socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2010:09 Gudrun och Per — en stormig historia. Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5—7 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster. (berör bland andra Kållerstad, Villstad, Valdshult, Reftele och Ås socknar i Gislaveds kommun)

2009

2009:96 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommun Pdf, 19.3 MB, öppnas i nytt fönster. (berör också Gislaveds kommun)

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:51 Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde, Båraryds socken Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1.5 MB)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län Pdf, 774.5 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2009:10 Läge för stenålder. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds socken Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1.6 MB)

2009:09 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared, Båraryds socken Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2008

2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård, Södra Hestra socken Pdf, 992.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2008:79 Försvunnen stenåldersboplats i Reftele. Förundersökning av RAÄ 97 i Ölmestad, Reftele socken Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2008:41 Mellan Hamra och Draftinge. Schaktkontroll i samband med ledningsdragning intill fasta fornlämningar, Bredaryd och Ås socknar Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2008:34 Skog & Historia i Jönköpings län. Lägesrapport för åren 2004—2007, efter avslutandet av Gröna jobb, Båraryd och Öreryds socknar Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2007

2007:43 Väg 27. Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerad ombyggnad av väg 27, Båraryds socken Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:14 Huset mellan sjöarna. Arkeologisk förundersökning i samband med tillbyggnad och ledningsdragning på fastigheten Bollbynäs 2:4, Bosebo socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2006

2006:81 Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved, Båraryds socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:63 Villstad hembygdsgård. Sökschaktning inför utbyggnad av befintligt hus, Villstads socken

2006:61 Boplats vid Nissan. Väg 611 — ny vägsträckning och bro över Nissan, Båraryds socken Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:25 Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning, Reftele, Bredaryd & Kulltorps socknar Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2005

2005:54 Sökschaktning i Betarp. Inför planerat jordbyte på fastigheten Betarp 1:17, Burseryds socken Pdf, 440.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknar Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2005:24 Draftinge 5:5. Rutgrävning inför byggnation av gödselbrunn, Ås socken Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2005:17 Grundmur Villstad kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ 205 med anledning av ledningsdragning, Villstads socken Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2004

2004:50 Väster och öster om Nissan. Ny vattenledning och vattentäkt mellan Gislaved och Hestra, Båraryd & Källeryds socknar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:46 Från stensättning till röse. Ledningsdragning mellan fornlämning RAÄ 345 och RAÄ 97 (Lommarör), Villstads socken Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2004:30 Tvärs genom utmarkerna Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. (gäller Reftele socken)

2004:09 Lägesrapport inom projektet Naturgas Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Pdf, 191.9 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Reftele socken)

2003

2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknar Pdf, 372.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2003:61 En eldstad och brända ben - påträffade i vattenledningsschakt intill fornlämning 52, Smålandsstenars hembygdsgård, Villstads socken Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommun Pdf, 688.5 kB, öppnas i nytt fönster. (gäller Anderstorp och Reftele socknar)

2003:34 Dye. Utredning inför anläggandet av ny golfbana, Reftele socken Pdf, 806.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2003:20 Sökschaktning i Vä i Reftele. Inför husbyggnation på Vä 7:9, Reftele socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2002

2002:47 Mellan Nissan och Nissastigen, Båraryds socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2002:36 Reftele golfklubb. Inför anläggandet av ny golfklubb i Dye, Reftele socken Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

2002:33 Inget i Fågelhult - nybygge av ladugård på Fågelhult 1:2, Kållerstads socken Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2001

2001:39 Schaktning vid Kållerstad kyrka — schaktkontroll för avloppstank, Kållerstads socken Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2001:33 Vä 2:25 — Sökschaktning inför husbyggnation, Reftele socken Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2000

2000:43 Åtterås golfbana. Utredning i samband med anläggande av ny golfbana, Villstads socken Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknar Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

1999

1999:24 Ombyggnad av kraftledning i Finnvedens folkland — Mellan Ölmestad och Hamra, Reftele & Bredaryds socknar Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

1999:5 Från Segerstad till Sydamerika — inför planerad gasledning, Reftele, Bredaryd & Forsheda socknar Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1998

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknar Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.

1998:32 Gislaved 1:11 m fl. Ett nytt bostadsområde i Gislaved, Båraryds socken Pdf, 1009.5 kB, öppnas i nytt fönster.

1998:27 Mesolitisk boplats vid Nissan. Väg 611 — bro över Nissan, Båraryds socken Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

1997

1997:21 För ny vägsträckning av väg 611, bro över Nissan Dämbo 1:1, Slätteryd 1:3, Hagelstorp 7:1 & 10:1, Båraryd & Källeryds socknar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:16 Inför kabelnedläggning, luftledningsbyggnation samt byggnation av transformatorstationer, Ås socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:15 Mellby 4:6 Backgården, Reftele socken Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:9 Väg 153 Reftele, Reftele socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:2 Inför planerad grustäkt på fastigheten Önna 1:4, 1:5 och 1:6, Södra Hestra socken Pdf, 982.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1995

1995:15 Arkeologisk delundersökning av en ca 9 000 år gammal stenåldersboplats i Anderstorp Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster., Småland, Anderstorps socken, textdel, respektive bilagor

1995:2 Kulturhistorisk förstudie av planerad sträckning för väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknar Pdf, 982.8 kB, öppnas i nytt fönster.

1994

1994:19 Arkeologisk förundersökning Väcklinge 2:8, 2:17 och 2:19, Reftele socken Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:7 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, förbifart Smålandsstenar, Villstads socken Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:5 Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnad av rv 26, Isberga-Gislaved, Villstads socken Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

1994:3 Rv 27 — förbi Gislaved. Kulturhistorisk förstudie av Henja och Hult byar, Anderstorp & Båraryds socknar Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1993

1993:4 Arkeologisk utredning väg 576, sträckan Burseryd-Åtterås, pkt 3/880-6/420, Villstads socken Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

1992

1992:20 Arkeologisk undersökning, överplöjt vikingatida gravfält Nennesmo, Reftele sn, Reftele socken Pdf, 38.8 MB, öppnas i nytt fönster.

1991

1991:23 Smidda gravkors på Kållerstad ödekyrkogård, Kållerstads socken Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

1990

1990:8 Arkeologisk förundersökning, nyupptäckt fornlämning, Kv Mejeriet 2, Hult 3:98, Gislaveds kommun, Båraryds socken Pdf, 759.3 kB, öppnas i nytt fönster.

1990:7 Ölmestad, Gunnagård 6:B, Reftele socken

1988

1988:2 Fornlämning 31, S Hestra sn, Bro 1:9 (Bröttjaryd). En arkeologisk provundersökning, Södra Hestra socken Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: