Cedergrens arkiv

Ett byggmästararkiv från 1800-talets mitt

Mellan 1840 och 1870-talet arbetade Mårten Cedergren som byggmästare vid Nissafors bruk. Många av ritningarna från denne mycket produktive byggmästare finns bevarat i Gislaveds kommunarkiv i en särskild avdelning, kallad det Cedergrenska arkivet.

I arkivet finns förutom handlingar från Mårten Cedergren själv, även material av dennes söner August och Edvard. I arkivet finns också handlingar av Charles Emil Löfvenskiöld och Adolf Wilhelm Edelswärd.

En förteckning och utdrag från arkivet sammanställdes 1989 av Gislaveds dåvarande stadsarkitekt Erland Ullstad. 

Mer information kan fås via kommunarkivet.

Sidan uppdaterades senast: