Backstugan Hagsberg. Från Hembygdsföreningens bildarkiv

Backstugan Hagsberg. Från Hembygdsföreningens bildarkiv

Kulturhistoriskt intressanta byggnader

Kulturhistoriskt intressanta byggnader har inget egentligt skydd i kulturmiljölagen om de inte byggnadsminnesförklaras. Men de kan skyddas genom kommunens detaljplan och genom stöd i plan- och bygglagen. En fastighetsägare har alltid skyldighet att underhålla sina byggnader.

Den allmänt använda och populära benämningen "K-märkt" är inte det som självklart används, oftast är det Q eller q som används i planer.
Plan- och bygglagen markerar värdefull byggnad med "q". Siffertillägg till q anger skyddets art, exempelvis:

"q 1" - byggnaden får inte rivas
"q 2" - befintliga detaljer ska bevaras  

Inventeringar av såväl tätorterna som landsbygdens bebyggelse låg till grund för "Kulturhistoriska utredning och bevarandeförslag" som gjordes 1980 i Gislaveds kommun (Jönköpings läns museum 1981). Senare bebyggelseinventeringar har gjorts, bland annat för Gislaveds tätort 2008.
I Broaryd finns inget byggnadsminne, men flera kulturhistoriskt intressanta byggnader. Det är framför allt i området krig kyrka och prästgård som det finns bebyggelse med stort kulturhistoriskt bevarandevärde.
Smålandsstenars bebyggelse är till största delen ung, men enstaka äldre byggnader finns. Ett exempel på detta är "Emilias stuga" i södra delen av tätorten.

Frikyrkorörelsens och industrins byggnader

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en frikyrkoinventering som omfattar alla frikyrkor i länet och en industrihistorisk inventering som omfattar de kulturhistoriskt mest intressanta anläggningarna. Den starka frikyrkligheten och de många småindustrierna har båda som företeelser spelat en stor roll i Jönköpings läns och Gislaveds bebyggelsehistoria.

I Gislaveds kommun är Lilla Segerstads missionshus särskilt bevarandevärt. Det är det enda i länet som inte beklätts med någon form av brädfodring. Byggnaden används fortfarande till viss del.
Frikyrkoinventeringen omfattar i Broaryd fyra objekt:
1 Hestra missionshus
2 Filadelfia
3 (gamla) Filadelfia
4 Filadelfia (Carl Larssons speceriaffär)

Bebyggelseinventering, Gislaveds tätort 2008 Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Bebyggelseinventering, Anderstorps tätort 2001 Pdf, 3.4 MB.

Nya inventeringar som görs publiceras digitalt i GIS-baserade kartsystem.

Följande sidor kan ge mer information om ansvar och lagstiftning:

Sidan uppdaterades senast: