Miljö mellan byarna Draftinge och Ås.

Miljö mellan byarna Draftinge och Ås.

Finnvedens Folkland

Området Finnvedens folkland omfattar de sydostligaste delarna av Gislaveds kommun, samt de sydvästligaste delarna av Värnamo kommun. Reftele och Ås socknar i Gislaved, samt Bredaryd och Torskinge i Värnamo kommun.

Motiveringen till riksintresset är:
"Centralbygd och kärnområde i ett småländskt folkland med tingsplats samt rik fornlämningsbygd med lämningar från stenålder till yngre järnålder kring norra delen av Bolmens stränder".

Beteckningen "Finnveden" går tillbaka till förhistorisk tid. I Jordanes historiebeskrivning från 500-talet e.Kr. omtalas folket i "finnaithae" som en folkstam i Skandinavien. Namnet "Finnveden" förekommer på en runsten från 1000-talet, medan namnformen Finnheden förekommer på en annan runsten.

Riksintresset Finnvedens folkland Länk till annan webbplats. utgör ett öppet odlingslandskap med påtaglig koncentration av fornlämningar, främst stenåldersboplatser, höggravfält och enstaka större högar samt ortnamn som tyder på en centralortsfunktion (Bröttjestad, Draftinge, Karaby). Här finns också byar med välhållen 1800-talsbebyggelse samt Svanaholms före detta säteri med medeltida lämningar och utdikade våtmarker. I Ölmestad är Brödrahalla utpekad som Västbo härads tingsplats, med runsten och resta stenar.
Under medeltid hölls Västbo häradsting på flera platser i trakten, bland annat i Reftele, Unnaryd och Tingstad. Även Ås och Gåsahög omnämns som tingsplatser.

I mitten av 1990-talet startade projektet "Finnvedens Folkland" som var en gemensamt projekt för Värnamo och Gislaveds kommuner. En rad aktiviteter genomfördes under projekttiden 1996-1999. Du kan läsa mer om projektet i skriften "Nedslag i Finnvedens Folkland - ett projekt i ett riksintresse 1996-1999" Pdf, 10.6 MB..

Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats. kan ge mer information kring våra riksintressen.

De "Små landen". I västra och sydvästra delen av Småland omfattade Finnveden de tre häraderna Västbo, Östbo och Sunnerbo. Karta efter Lars-Olof Larsson 1987.

Sidan uppdaterades senast: