Cjasas stuga

Här syns Anna Cajsa Jonasdotter i mitten, omgiven av dottern Hanna Kellmodin (född 1865) och dotterdottern Emmy Hagberg (Larsson, född 1888). Foto: Gislaveds hembygdsförening

Cajsas stuga

Ryggåsstugan, registrerad i Fornsök Länk till annan webbplats. som RAÄ 58, Våthults socken och som kallas Hagaberg eller ”Gullstugan” är en backstuga som ägdes av Anna Cajsa Jonasdotter (f 1833, d 1911) som bodde här, men marken arrenderades av en lantbrukare mot ett årligt arrende av 2 kronor.

Cajsa växte upp med sin familj som fattighjon på Grönbäck, Pålsbos backstuga. Hon hjälpte tidigt till att försörja familjen och fick så småningom anställning på ett gästgiveri. En tid därefter födde hon sitt första barn. Hon födde fyra barn, alla utom äktenskap, med fyra olika män. Barnen hette Carl Justus (f 1856, d i barndomen), Hulda Charlotta (f 1862, d 1947), Johanna Gustava (f 1865, d 1937) och Carl Justus (f 1867, d ca 1887).

Efter att hennes föräldrar gått bort var Cajsa ensam om att försörja sin lilla familj. Utöver dagsverken vandrade hon tidvis 8 mil till tändsticksfabriken i Jönköping för att jobba. En dag när hon kom hem från Jönköping hade hon blivit vräkt från Grönbäck. Efter att ha fått flytta runt en period fick hon 1884 arrendera den tomt där stugan står än idag. Här levde hon av lite grönsaksodling och några djur och de dagsverken hon kunde utföra. In i det sista slet hon för sitt uppehälle fast det inte krävdes av henne. Med kallbrand i båda benen och vägran att amputera gick hon bort dagen före julafton 1911.

Sidan uppdaterades senast: