Tångberg beskuren

Tångberg, beskuren bild. Original hos Gislaveds hembygdsförening

Tångbergs och Norrbacka

Här vid gränsen mellan Våthult och Villstad socken låg tidigare flera torp och backstugor, vars stengrunder fortfarande är synliga. Backstugans (RAÄ 334, Villstad sn) siste boende hette Kalle Tångberg (f 1861, d 1946). Tångberg var lite av ett original och det finns många historier om honom. Han skulle resa till Amerika, men det sägs att han bara kom till Göteborg där han spenderade pengarna och fick återvända hem till Gislaved. Det hände även att han utbrast ”Patrajs, patrajs!” när någon som, enligt honom, tillhörde patrasket passerade. Tångberg kom att hamna under fattigvården och 1929 såldes hans fastighet på en offentlig auktion.

Det är inte bara rester av byggnader och stengärdesgårdar som vittnar om att människor bott vid och brukat jorden på en plats. Ofta syns spåren i form av nyttoväxter och prydnadsväxter som fortfarande finns kvar. Det kan vara fruktträd, syrenbuskar, gamla vårdträd eller som här vid Tångbergs, en äldre sort aklejor som växer intill husgrunden. Detta biologiska kulturarv är också värt att vara rädd om.

Lite högre upp i backen låg torpet Norrbacka (RAÄ 333, Villstad sn), som styckades av från Attebo/Tuskebo 1903. Dess jordkällare är fortfarande synlig. Om torpet uppfördes tidigare vet vi inte i nuläget, inte heller vem som levde där.

Sidan uppdaterades senast: