Kopia (1) av Skulptur i Anderstorp

Milleniestatyn -ett groende träd 2000, Aivar Dominiq Ennet, Halmstad

Det groende trädet symboliserar den mångfald av blomstrande industrier som finns i Anderstorp. På statyn finns 120 av dessa industriers namn ingraverade. Statyn avtäcktes i samband med nationaldagsfirandet år 2000 på initiativ av Anderstorps Industriförening.

Att bygga broar, 1983, Rune Karlzon, Jönköping

På torget finns bronsskulpturen som symboliserar omtanke, det svåra i att överbrygga svårigheter mellan både länder och människor. Ernst Bengtsson och Anna Johansson, Anderstorp, skänkte en ekonomisk gåva till kommunen som gick till utsmyckning och därigenom kom skulpturen på plats. Rune Karlzon  började sin bana som träbildhuggare och hans konst finns i bland annat. Aneby och Jönköping och på Nationalmuseum i Stockholm och på British Museum i London.

Sidan uppdaterades senast: 2019-06-16