Fältverksamhet

I Gislaveds kommun är vi tre personer som arbetar som fältsekreterare, eller fältare som vi också kallas.

Vi jobbar förebyggande och uppsökande med ungdomar i åldern 12-18 år. Vi finns på de ställen ungdomar vistas, som exempelvis skolor, fritidsgårdar, allmänna platser och även på internet. Tillsammans med personal från socialtjänst, skola, fritidsverksamheter och områdespolis finns vi till för kommunens alla ungdomar. Vi finns oftast anträffbara på dagtid, men jobbar även kvällar och helger.

För ungdomar

finns vi för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har frågor som vi inte kan besvara hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Vi har tystnadsplikt, så vi kommer inte berätta för någon utomstående om det som du väljer att dela med dig av. Men vi har också anmälningsplikt, det innebär att vi måste anmäla till socialtjänsten om vi känner oro över ett barns/ungdoms situation.

Som förälder

kan du också vända dig till oss med dina tankar och funderingar om att vara tonårsförälder.

Följ oss på facebook : https://www.facebook.com/faltet.gislavedlänk till annan webbplats

Följ oss på instagram: https://www.instagram.com/p/B3Eu4YMpwlN/?igshid=wzyynbs3bxy3länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-03