Medlemskap

Teckna medlemskap

Gislaved

Hälsolyftskort/medlemskap kan tecknas när simhallskassan är öppen. Se öppettider för kassan här.

Smålandsstenar

Vi har bemanning på olika tider varje vecka. För att köpa kort i Smålandsstenar – hör av er till Gislesportcenter för att boka tid, tfn. 0371- 81264. Telefonen är bemannad måndag till fredag 14.00 - 20.00 och lördag-söndag klockan 11.00 - 17.00. Ni kan också maila: Gislesportcenter@gislaved.se

Ni kan alltid köpa kort i Gislaved under kassans öppettider, se ovan. För att komma i kontakt med instruktör, ringt 0371-818 56, prata in på telefonsvararen, så blir du uppringd.

Medlemskapet gäller på både Hälsolyften (Gislaved och Smålandsstenar)

För att få tillträde till Hälsolyftet måste du vara medlem och ha passagebricka (lila medlemskort). Passagebrickan/medlemskortet låser upp dörren Hälsolyftet

Hälsolyftet

Yngsta medlemen är 16 år och den äldsta är pensionär (85+). Hälsolyftet är ett medlemsgym med helårs- och halvårskort. Många företag investerar i sina anställdas hälsa genom att suventionera deras träningskort.

Medlemsskapet

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Medlemskapet kan ej heller frysas eller sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. För att träna på Hälsolyftet krävs ett giltigt medlemskort, detta ska vara synligt uppsatt, för att underlätta kortkontroller.Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Minimiålder för medlemskap i Hälsolyftet är 16 år.

65+ kortet har inpassage fram till 14.00 vardagar och ordinarietid på helger.

Tillgänglighet

Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar ej till förlängning av gällande avtal. Bad kan endast ske under badets öppettider.

Trivsel och Hygien

Det åligger medlemmar samt gäster att följa de regler avseende trivsel, hygien, träningsmetoder och ordning vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Hälsolyftets personal.

Doping

Användning och/eller försäljning av på RF´s dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet och leder till omedelbar uteslutning från Hälsolyftet och ingen återbetalning sker.  Hälsolyftet förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll.

Medlemskort

Medlemskort är en värdehandling varför förlust skall anmälas till Hälsolyftet. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.

Medlemskortet gäller i kommunes två Hälsolyft.

Vad ingår i träningskortet?

Styrketräning, konditionsträning och simning (i 65-årskortet ingår ej simning).

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-10