Passagesystem med mobiltelefon

Det nya systemet innebär att när man bokat en tid använder mobiltelefonen för att öppna dörrarna. De anläggningar som berörs är Törås sporthall, Rönneljung, gymnastiksalarna på Gullviveskolan, Gyllenforsskolan, Johan Orreskolan, Åtteråsskolan samt konstgräsplanen vid Gisle Sportcenter.

Det nya systemet kommer förenkla hanteringen för både kommunen och hyresgästen. En viktig del är att systemet larmar när/om dörren inte är stängd. Det betyder att det blir svårare för obehöriga att ta sig in i hallarna.

Detta är en väsentlig aspekt då det vid många tillfällen kommit in obehöriga i anläggningarna. På detta sätt har många blivit av med ägodelar i omklädningsrummen.

Hur fungerar det?

Kunden bokar lokal som tidigare, genom att kontakta fritidskontoret. Man måste då ange sitt mobilnummer. När en tid bokas får kunden ett sms med en kod för att kunna öppna dörren den tid och dag bokningen gäller. När hyresgästen ringer koden får man en upptagetsignal = då är dörren öppen.

Dörren kommer bara vara öppen en kort stund. Om någon kommer sent går det att använda ringknappen vid dörren, då blinkar en blålampa inne i hallen

OBS! Det går bara att ringa från den/de mobil/er man uppgivit vid bokningen. Om man är flera ledare i en förening kan man sätta upp flera mobilnummer på bokningen.

Om man inte stänger dörren går ett larm till den mobil som senast öppnade dörren. Man får då en påminnelse om att stänga dörren. Görs inte detta går larmet till bevakningsfirma som stänger dörren. Detta kommer faktureras hyresgästen.

Information finns synligt på alla berörda anläggningar.

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-19