Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Inloggning för vårdnadshavare

Ansökan och uppsägning av plats, ändring av inkomst med mera för dig med barn i förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg kvällar, nätter och helger.

Förskoleverksamhet

Förskolans arbete styrs av läroplan för förskolan. Länk till annan webbplats. Grunden för innehållet i verksamheten är; demokrati, solidaritet, jämlikhet och miljöfostran. Förskolans pedagogiska betydelse för barns utveckling mot ett livslångt lärande tydliggörs bland annat genom målmedvetet arbete för barns språkutveckling.

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola och i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Barnet ska vara minst ett år vid placering.

Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar kan beredas plats inom fyra månader. Kommunen erbjuder även omsorg på kvällar, nätter och helger.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och placering erbjuds 15 timmar per vecka fördelat måndag till torsdag, klockan 08.30-12.15. Allmän förskola erbjuds under perioden 1 september till och med den 31 maj. Verksamheten är avgiftsfri.

Kompletta regler finns under rubriken "Regler för barnomsorg".

Förskoleverksamhet på finska

Kommunen ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet på finska.
Är du intresserad av att ditt barn ska gå i en förskola där finska språket och finsk kultur finns med som en naturlig del under hela dagen kan du kontakta verksamhetschefen för förskolan.

Fritidshemsverksamheten

Fritidshemmet styrs av och ska tillämpa läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Länk till annan webbplats. samt allmänna råd för fritidshem. Länk till annan webbplats. Fritidshemmen tar emot barn som är i behov av tillsyn under den del av dagen när de inte vistas i skolan. Den pedagogiska verksamhetens syfte är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling. Välutbildad och erfaren personal arbetar på fritidshemmen. Miljön är anpassad och utrustad för barns utveckling, lek, omsorg och lärande.

Fritidshem erbjuds barn från sex år till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med grundskolan.

Kompletta regler finns under rubriken "Regler för barnomsorg".

Omsorg kvällar, nätter och helger

Kommunen erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. Omsorgen finns på Tallens förskola i Gislaved, avdelning Nattljus.

Läs mer under rubriken "Omsorg kvällar, nätter och helger".

Sidan uppdaterades senast: