Allmän förskola (3-5 år)

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och erbjuds 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka under perioden 1 september till 31 maj. Tiden för placering under veckan beslutas av rektor. Verksamheten är avgiftsfri.

Läsårstider för allmän förskola (3-5 år)

Läsåret 2020/2021

Höstterminen: 1 september - 18 december 2020
Vårterminen: 7 januari - 30 maj 2021
Ledig dag: 14 maj 2021
Utvecklingsdagar: 3 dagar/läsår

Läsåret 2021/2022

Höstterminen: 1 september - 21 december 2021
Vårterminen: 10 januari - 31 maj 2022
Ledig dag: 27 maj 2022
Utvecklingsdagar: 3 dagar/läsår

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24