Förskolor i kommunen

Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att gå i kommunens förskolor. De är ett steg i det livslånga lärandet och har en god pedagogisk verksamhet. Vi välkomnar alla barn mellan ett och sex år.

Det finns förskolor i alla kommunens tätorter. Vid placering strävar vi efter att i möjligaste mån ta hänsyn till familjens önskemål.

Utöver förskolor, erbjuder vi idag pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare i  Smålandsstenar.

Utvecklingsdagar

För att personalen ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar stänger verksamheten två dagar per termin. Kan vårdnadshavare absolut inte ordna tillsynen på annat sätt när det är stängt, ordnas tillsyn inom någon annan del av verksamheten.

KOMMANDE UTVECKLINGSDAGAR

Följande dagar är förskolan stängd:

  • Fredag 27 januari 2023
  • Måndag 19 juni 2023
  • Torsdag 31 augusti 2023
  • Tisdag 7 november 2023

Sidan uppdaterades senast: