Växthusets förskola Burseryd

Förskolan är belägen i samma byggnad som Bureskolan.

Hos oss på Växthuset lägger vi stor vikt vid lärandet som sker i den lustfyllda leken. Vår verksamhet präglas av barnens intresse, tankar och fantasi. Glädjen är viktigt och det ska kännas viktigt på riktigt att vara hos oss. Vi stödjer barnen i deras utveckling och i olika möten så att ansvar, respekt, empati och inlevelse främjas. Olika kulturella tillhörigheter ser vi som en tillgång som berikar lärandet och ger mångfald. Vi vill skapa goda förutsättningar till lärande, där barnen har möjlighet att utveckla sina förmågor och sin självkänsla som utvecklas i samspel med andra. Nyfikenhet, kreativitet och fantasi ska prägla verksamheten. Hos oss ska barnen få uppleva att det finns många sätt att lösa problem på. Vi försöker att skapa en mångfald i miljöer, material och möten.

Vi utgår från läroplanen för förskolan när vi arbetar.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Ann-Christin Liljedahl

Ring Växthusets förskola Burseryd: 0371-818 40

Besöksadress:
Skolgatan 2, Burseryd

Sidan uppdaterades senast: 2021-04-14