Gisle förskola

Gisle förskola är belägen i Gisleområdet i centrala Gislaved. I området finns bibliotek, sporthall, kultur och närhet till naturen.

Förskolan består av två avdelningar. Nyfiken som är en 1-3 årsavdelning och Utforskaren som är en 3-5 årsavdelning.

Förskolans läroplan ligger till grund för allt vårt arbete. Verksamheten präglas av barnens intresse, tankar och fantasi. Glädjen är en av grundstenarna. Olika kulturella tillhörigheter är en tillgång som berikar lärandet och ger mångfald. Vi vill skapa goda förutsättningar till lärande, där barnen har möjlighet att utveckla sina förmågor och sin självkänsla som utvecklas i samspel med andra. Nyfikenhet, kreativitet och fantasi ska prägla verksamheten. Barnen ska få uppleva att det finns många sätt att lösa problem på, bland annat genom en mångfald i miljöer, material och möten.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Sanna Olsson

Ring Gisle förskola, avdelning Nyfiken: 0371-48 51 36
Ring Gisle förskola, avdelning Utforskaren: 0371-48 51 35

Besöksadress:
Gislegatan 29, Gislaved

Sidan uppdaterades senast: