Trastgårdens förskola

Välkommen till Trastgårdens förskola!

Trastgården är en förskola med barn i åldern 1-5 år. Avdelning Humlan 1-3 år och avdelning Fjärilen 3-5 år.

Vi på Trastgårdens förskola strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet och därför är det viktigt att vi skapar en rolig, trygg och lärorik miljö för alla barn som går hos oss.

Vi strävar efter att barnen ska få inflytande över sin vardag hos oss och genom att arbeta med olika projekt fångar vi barnens intressen och utifrån dessa skapar vi miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen.  

Vår verksamhet ska anpassas till alla våra barn och det mångkulturella samhället ska kännas som en självklarhet för oss alla. Ett bra samarbete mellan föräldrar och förskola ser vi som en viktig del i vårt arbete.

Hos oss ska barnen få uppleva, upptäcka och utforska!

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Jessica Thylander

Ring Trastgårdens förskola, avdelning Fjärilen: 0371-812 06
Ring Trastgårdens förskola, avdelning Humlan: 0371-812 58

Post- och besöksadress:
Västergatan 12 A
332 32 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: