Skattkistans förskola

Skattkistans förskola består av fem avdelningar där barnen är indelade i åldersgrupper från de yngsta till de äldsta. På Rubinen och Diamanten går de yngsta barnen, på Safiren och Smaragden går mellanbarnen och på Opalen går de äldsta barnen. Vi är sammanlagt omkring 14 personal/pedagoger på förskolan.

År 2010 flyttade vi in i ljusa, fräscha rymliga lokaler! Innan renovering var den lokala Skattemyndigheten lokaliserad i byggnaden och därför fick förskolan namnet Skattkistan.

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan medan lunchen kommer från skolrestaurangen en bit bort. Till lunchen serveras alltid en mindre salladsbuffé som tillagas på förskolan, bestående av kalla och varma grönsaker.

Arbetsmiljön i förskolan är mycket bra med ovanligt stora utrymmen med bra ljudmiljö för både barn och vuxna. Vi har en stor ateljé för skapande verksamhet samt ett eget rum för vattenlek. Dessutom finns ett aktivitetsrum med ribbstolar och andra gymnastikredskap. Vi har en stor utegård med lekredskap och buskar som gör att barnen kan hoppa, springa, klättra, cykla och gräva i de många sandlådorna. Gården går även att dela till två mindre lekytor genom en grind. Miljön gör att vi har stora möjligheter att arbeta med målen i förskolans läroplan. Vi strävar hela tiden efter att i samarbete med vårdnadshavarna skapa en rolig, lärande och trygg verksamhet för barnen på förskolan.

”Lust att lära, rätt att lyckas” är vår vision inom Reftele/Ås förskolor och skolor.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Linda Wilhelmsson

Ring Skattkistans förskola, avdelning Rubinen: 0371-235 81
Ring Skattkistans förskola, avdelning Diamanten: 0371-235 86
Ring Skattkistans förskola, avdelning Safiren: 0371-235 82
Ring Skattkistans förskola, avdelning Smaragden: 0371-235 83
Ring Skattkistans förskola, avdelning Opalen: 0371-235 84

Post- och besöksadress:
Järnvägsgatan 4
333 75 Reftele

Sidan uppdaterades senast: