Furugårdens förskola 2

Förskolan består av två avdelningar. Trasdockan för barn 1-3 år och Karusellen för barn 3-6 år. Eftersom avdelningarna ligger i anslutning till varandra så samarbetar vi mycket. Barnen är väl bekanta med all personal i huset och vi försöker anpassa verksamheten till varje individ och efter deras förutsättningar.

Förskolan vilar på beprövad erfarenhet och utgår från förskolans läroplan, där omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi erbjuder barnen en trygg miljö, med nära till natur. Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt som utmanar till lek och aktivitet och lärande. Temat består av många mindre projekt som ger utrymme för barnens inflytande och intresse. Vi lägger stor vikt på språk och vi arbetar utifrån Bornholmsmetoden, ett material som bygger på berättande och ordförståelse. Vi använder praxisalfabetet, där bokstaven illustreras med bild och rörelse. Sång och musik till gitarr är dagligt inslag. Vår dokumentation kring förskolan gör barn och föräldrar delaktiga i verksamheten.

Maten lagas av vår egen kock.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Petra Sjöö

Ring Furugårdens förskola 2, avdelning Trasdockan 1-3 år: 0371-817 82
Ring Furugårdens förskola 2, avdelning Karusellen 3-6 år: 0371-817 81

Post- och besöksadress:
Furugatan 22 A-B
333 32 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: