Välkommen till förskolan

Här hittar du viktig information som är bra att känna till när ditt barn ska börja på någon av kommunens förskolor. Om du vill ha informationen som broschyr, är du välkommen att höra av dig.

Kompletta regler för barnomsorg finns under rubriken "Regler för barnomsorg".

Ditt barn ska börja förskolan, vilket kan kännas spännande. Tveka inte att ta kontakt med oss som arbetar på förskolorna i kommunen. Vi berättar gärna om våra verksamheter och svarar på de frågor du har.

Vi arbetar varje dag för att alla barns tid på förskolan ska vara lekfull, rolig, trygg och lärorik. Förskolan erbjuder en god pedagogisk utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och utgår från förskolans läroplan.

När ditt barn ska börja på förskolan kan introduktionen se olika ut på förskolorna. Introduktionsperioden sker i samråd med dig som vårdnadshavare och personal på förskolan, vi ser både till ditt och barnets behov. Du är tillsammans med ditt barn på förskolan under delar av introduktionen. Räkna med att introduktionen tar cirka två veckor. Avgift betalas från första introduktionsdagen.

Öppettiderna på förskolorna kan variera en del då vi planerar dem efter barnens vistelsetider. Även personalens scheman planeras efter barngruppens scheman. Barnens scheman bygger i sin tur på vårdnadshavares tider.

Grunden för barnets schematid på förskolan utgår från vårdnadshavares arbets-, studie- och restider. När du är ledig är barnet ledigt!

Barn där vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande erbjuds att gå 15 timmar/vecka. Tiderna är måndag till torsdag kl 8.30-12.15. Har du schemalagd arbetstid utanför ordinarie verksamhets öppettider så finns helg- och nattomsorg på Tallens förskola i Gislaved på avdelning Nattljus.

När du kommer till förskolan tar du alltid kontakt med någon av förskolans personal så att vi vet när du lämnar/hämtar ditt barn. Det är viktigt att du lämnar och hämtar ditt barn enligt gällande schematider. Om du av någon anledning får ändrade tider eller att barnet inte ska komma till förskolan ska du meddela det. Meddela även om det är någon annan än vårdnadshavare som ska hämta.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål, vilket ska motsvara cirka två tredjedelar av den energi som barnet behöver under en dag. Förskolans mat följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi använder ekologiska varor i stor utsträckning och i kommunen finns ett beslut att 45% av de råvaror som köps in ska vara ekologiska. Behöver ditt barn specialkost? Prata med personalen för att få reda på vad som går att lösa.

Det är bra att vänja barnen hemma med fast föda innan det börjar förskolan, så det inte blir så stor skillnad när de börjar äta mat på förskolan.

På grund av allergier är det förbjudet att ta in nötter, mandel och sesamfrö på förskolan. Undvik gärna parfymer och starka dofter.

På de flesta förskolorna sover barnen efter lunch, vid behov kan barnen även sova på förmiddagen. Barnet får gärna ta med trygghetssaker som napp, gosedjur, gosefilt hemifrån.

På förskolan är vi ute mycket, ibland flera gånger om dagen. Därför behöver ditt barn ha ytterkläder som passar för alla väder. Exempelvis: regnkläder, stövlar, vantar, mössa, overall och så vidare. Det är även viktigt att det finns kläder för ombyte på barnets hylla. Exempelvis: tröja, trosor eller kalsonger, strumpor, byxor med mera.

Tänk på att barnet har kläder utan snoddar och luvor då de lätt kan fastna i olika lekredskap.

Då det på förskolan finns många barn och personal, så finns det även många olika virus och bakterier.

Förskolan följer ”Hygienråd i förskola inom Jönköpings län” Länk till annan webbplats. utarbetade av Region Jönköpings län, och rekommendationer i regionens vårdguide 1177.se Länk till annan webbplats.

I de flesta fall brukar vi tillåta att friska syskon får komma till förskolan även om du som vårdnadshavare är hemma med ett sjukt barn.

Riktlinjer för när barnet ska vara hemma:

  • När barnet är så trött och hängigt så att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan.
  • När barnet har feber. Barnet ska vara hemma ett feberfritt dygn innan det kommer tillbaka till förskolan.
  • När barnet har magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan komma tillbaka till förskolan när det har ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under 48 timmar.
  • När barnet har en smittsam sjukdom. Vid antibiotikabehandling kan barnet komma tillbaka till förskolan efter 48 timmar.
  • När barnet har ögoninfektion och ögonen är så variga och kladdiga att man regelbundet måste torka eller tvätta dem och barnet är påverkat av ögoninfektionen.

Förskolan har Vklass som plattform för att kommunicera schema, nyheter och händelser med vårdnadshavare. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är ett bra tillfälle att stämma av hur barnet mår och hur dagen har varit. Tveka aldrig att höra av dig eller ställa frågor.

Det är viktigt att förskolan alltid kan nå dig som vårdnadshavare vid eventuell händelse. Se därför till att de kontaktuppgifter som förskolan har till dig alltid är aktuella i Vklass.

Det finns specialpedagoger kopplade till varje förskola. Deras funktion är att vara ett pedagogiskt stöd för avdelningspersonalen, både när det gäller förskolans verksamhet, barngruppen och enskilda barn. De besöker regelbundet förskolorna för att kunna arbeta för att alla barn ska utvecklas och må bra. Om förskolan vill utreda ditt barn eller göra en handlingsplan kontaktas du alltid i förväg. Specialpedagogerna samverkar med barnhälsovården.

All personal, både tillsvidareanställda och vikarier, som jobbar inom förskolan har tystnadsplikt och har skrivit på ett sekretessavtal. Tystnadsplikt gäller även elever som gör praktik på förskolan.

Vid misstanke om att barn far illa är personalen på förskolan skyldiga att anmäla det till socialtjänsten i kommunen. Personal är också skyldig att lämna uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning. Vid orosanmälningar undersöker socialtjänsten barnets behov av stöd och hjälp.

Gislaveds kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Det är du som vårdnadshavare som vid olycksfall ska anmäla till försäkringsbolaget. På kommunens webbplats gislaved.se kan du läsa mer om
försäkringen. Där hittar du också kontaktuppgifter till försäkringsbolaget.

Personalen på förskolorna ska ha möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar. Därför stänger förskolan två dagar per termin. Kan du absolut inte ordna tillsyn dessa dagar så erbjuds ditt barn plats på en annan förskola i kommunen.

Information om kommande utvecklingsdagar finns på kommunens webbplats gislaved.se

Under semesterperioden och storhelger samarbetar förskolorna i kommunen. Det kan innebära att det inte är din ordinarie förskola som har öppet.

Fråga personalen eller rektorn på den aktuella förskolan. På kommunens
webbplats gislaved.se hittar du telefonnummer och adresser till de olika
förskolorna. Även kommunens kontaktcenter som du når på 0371-810 00,
kan lotsa dig vidare till rätt person.

Sidan uppdaterades senast: