Isabergskolan, Hestra

Isabergskolan ligger i ett naturskönt område i Hestra. Både Hylteån och Agnsjön gränsar till skolgården. På nära håll finns också fina skogsområden.

Barnen har stora ytor att röra sig fritt på, till exempel en stor gräsbevuxen fotbollsplan. Vi har en stor asfaltsplan där barn i alla åldrar ofta spelar brännboll, basket och leker andra lekar. På båda sidor av skolbyggnaden finns lekredskap. Inom gångavstånd från skolan finns sporthall, idrottsanläggning och bibliotek.

På vår skola har vi flera olika verksamheter som vi försöker väva samman till en bra och spännande helhet. Vi tar vara på personalens olika kompetenser och intressen, så att vi kan samverka om barnens hela utveckling inom barnomsorg och skola. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger har under många år arbetat tillsammans i arbetslag.

Isabergskolans fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Fritidshemmet spelar en betydelsefull roll för barnens utveckling och trygghet, och dess pedagogiska verksamhet utgör ett viktigt komplement till skolan.

Fritidshemmet styrs av och ska tillämpa läroplanen för grundskolan och allmänna råd för fritidshem. I den klargörs att samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling och lärande. Vi på fritids har satt upp mål för vår verksamhet utifrån riktinjerna i läroplanen och allmänna råd.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Karin Abrahamsson

Ring Isabergskolans fritidshem, avdelning Trollskogen 0370-38 70 05
Ring Isabergskolans fritidshem, avdelning Djungelklubben 0370-38 70 06

Post- och besöksadress:
Skolgatan 4
330 27 Hestra

Sidan uppdaterades senast: