Villstadskolan, Smålandsstenar

Mitt i centrala Smålandsstenar ligger Villstadskolan som är en 4-6-skola. Skolan består av två tegelröda byggnader med ljusa luftiga rum.

På skolan går det cirka 200 elever i åldershomogena klasser. På skolan finns också ett fritidshem.

Vår vision: På vår skola får man vara lika, olika och unika. Alla elever ska trivas, känna sig trygga och ha roligt tillsammans. Hos oss ser vi både med- och motgångar som lärtillfällen. Alla elever ska lämna vår skola med goda kunskaper, god självkänsla och bevarad lust och nyfikenhet att lära inför framtiden.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Pia Skogsberg

Ring Villstadskolans fritidshem 0371-817 71

Post- och besöksadress:
Burserydsvägen 6
333 32 Smålandsstenar

Sidan uppdaterades senast: