Mat, lunch

Målsättning

Kommunens syfte med måltiderna är att de ska ge våra barn och ungdomar möjlighet till lärande om bra matvanor och ingår även som en del i kommunens övergripande folkhälsoarbete.

På många förskolor och skolor tillagas hela måltiden i det egna köket. Till några enheter levereras maten från ett närliggande kök. Kökspersonalen strävar efter att tillaga maten från grunden och använder i så liten utsträckning som möjligt hel- och halvfabrikat.

Ekologiska livsmedel

I kommunen finns ett beslut att år 2018 ska 45 procent av de livsmedel som köps in vara ekologiska. Ekologiska livsmedel används i stor utsträckning vid tillredning och servering i kommunens samtliga kök.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om ekologiska livsmedel.länk till annan webbplats

Mat i skolan

Skollunchen följer Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för skollunch, vilket tillgodoser cirka 30 procent av det dagliga energi- och näringsinnehållet. Rekommendationen gäller hela måltiden inklusive bröd, mjölk och salladsbuffé och beräknas som ett genomsnitt under fyra veckor. En matsedel kan se olika ut beroende på kökens olika förutsättningar.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om måltider i skolan.länk till annan webbplats

Mat i förskolan

För förskolebarnen ska frukost, lunch och mellanmål motsvara cirka två tredjedelar av den energi som barnet behöver under en dag. Förskolans mat följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om måltider i förskolan.länk till annan webbplats

Matsedlar

Matsedel för dig som går i grundskola eller gymnasieskola och några förskolor kan du se i din smarta telefon (smartphone). Ladda ner "Skolmaten" och välj sedan Gislaveds kommun och din skola/förskola. 

Läs mer om matsedlar i tjänsten "Skolmaten".länk till annan webbplats

Specialkost av medicinska skäl

Alla som har behov av specialkost med anledning av medicinska skäl ska få det. När en elev har behov av specialkost är det viktigt att eleven presenterar sig för kostpersonalen. Ställ gärna frågor om maten. Ta även för vana att prata med personalen i köket vid terminens början. En annan god regel är att alltid kontakta personalen innan man tar av sin mat. Glöm inte att ringa till skolans kök vid sjukdom och vid friskanmälan. På grund av att nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö är livsmedel som vanligtvis orsakar allergier serveras det inte inom förskola och skola.

En särskild registreringsblankett för barn/elever som har behov av specialkost ska fyllas i och lämnas till förskolan/skolan.PDF

Se även dokumentet "Ansvarsfördelning och rutiner för matallergi, matöverkänslighet och specialkost".PDF

Mat- och måltidspolicy

Kommunfullmäktige har antagit en övergripande mat- och måltidspolicy som gäller för alla målgrupper inom kommunen.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-30