Instrument och kurser

På denna sida kan du ta del av det utbud av instrument och kurser som Musikskolan Gislaved erbjuder.

Blåsinstrument


Ansökan för att börja spela blåsinstrument gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument,sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.

Musikskolan undervisar elever i följande blåsinstrument:

 • blockflöjt
 • tvärflöjt
 • oboe
 • klarinett
 • fagott
 • saxofon
 • valthorn
 • trumpet
 • trombon
 • bariton
 • tuba

Under andra spelåret får eleven vara med i orkester.

Under det tredje spelåret spelar eleven i orkestern Symphonic junior. För äldre elever finns orkestern Symphonic Band.

Senare öppnar sig möjligheten att vara med i Gislaved Westbo Musikkår, Brassband, Gislaveds Storband och Gislaveds Symfoniorkester.

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: TVÄRFLÖJT på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: OBOE på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: KLARINETT på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: FAGOTTpå deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: VALTHORN på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: TRUMPET på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: TROMBON på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: TUBA på deras webbplatslänk till annan webbplats

 


Flera elever som i en orkester spelar på olika bleckblåsinstrument.

Gitarr

Ansökan för att börja spela gitarr gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.

Efter grundkurs kan eleven välja att spela elgitarr eller elbas. Eleven har också möjlighet att vara med i Musikskolans rockgrupper, blåsorkestrar och i gitarrorkester, där vi spelar på fyra olika sorters akustiska gitarrer.

Gymnasieelev spelar elbas.

Piano

Ansökan för att börja spela piano gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.

Eleven måste ha tillgång till ett piano eller digitalpiano. Efter ett år finns möjlighet att vara med i någon orkester eller grupp.

För yngre elever finns också möjlighet att börja tidigare, se under rubriken "Suzuki" på denna sida.

Lyssna och se på Göteborgs Symfonikers presentation av symfoniorkesterns instrument PIANO på deras webbplatslänk till annan webbplats

Elev under pianolektion tillsammans med sin lärare

Slagverk

Ansökan för att börja spela slagverk gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.

Eleven får undervisning på trumset och många andra slagverksinstrument, som till exempel xylofon, djembetrummor och pukor.

Vii erbjuder slagverksundervisning i Musikskolans lokaler i

 • Gislaved, Södra Storgatan 34
 • Anderstorp, Bellmanhuset
 • Smålandsstenar, Torghuset
 • Reftele, Ölmestadsskolan.

Slagverkselever får till en början lära sig att spela trumset. Vi spelar till musik och lär oss att kompa i olika musikstilar. I Gislaved sker undervisningen i första hand i vår digitala trumstudio. På övriga ställen i kommunen undervisar vi på vanliga trumset.

 • Marimba,
 • Xylofon
 • Klockspel
  är slagverkets melodiinstrument. Efter att ha spelat trumset något år, får eleven prova på att spela något av dessa instrument. Instrumenten används bland annat i Gislaved Drum Corps och i Musikskolans blåsorkestrar.

Slagverkselever får spela i Musikskolans blåsorkestrar, musikgrupper, Storband och/eller Gislaved Drum Corps.

Lyssna och se på Göteborgs Symfonikernas presentation av symfoniorkesterns instrument SLAGVERK på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: MARIMBAlänk till annan webbplats på deras webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: PUKOR på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna och se på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: BASTRUMMAlänk till annan webbplats på deras webbplats

Trumspelande kille tillsammans med sin trumlärare.

Stråkinstrument

Ansökan för att börja spela stråkinstrument gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla oavsett tid på året.

För yngre barn finns också möjlighet att börja tidigare, se under rubriken "Suzuki" på denna sida.

Musikskolan undervisar i fiol, altfiol, cello eller kontrabas. De första åren får stråkeleverna hyra instrument i rätt storlek. Redan under första spelåret är eleverna med i en orkester för nybörjare. Därefter fortsätter eleven i Stråkorkestern, Con Brio och Vivace. Musikskolan har fem olika stråkorkestrar.

De äldre stråkeleverna har möjlighet att spela i Musikskolans Kammarorkester och Gislaveds Symfoniorkester.

Se en kort film från vår stråkverksamhet FIOL.länk till annan webbplats

Lyssna på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: CELLO på deras webbplatslänk till annan webbplats

Lyssna på Norrköpings Symfoniorkesters presentation av symfoniorkesterns instrument: KONTRABAS på deras webbplatslänk till annan webbplats


Fiolelever

Suzuki

Redan vid fem års ålder kan man lära sig att spela ett instrument.

I Musikskolan Gislaved finns det möjlighet att genom Suzukimetoden lära sig spela fiol, cello eller piano.

Intagning av nya elever sker genom lottning. Suzukimetoden bygger på gehörsmässig inlärning. Det betyder att läraren visar och eleven ser och lyssnar sig till hur man ska spela.

Undervisningen bedrivs både individuellt och med grupplektioner. Föräldramedverkan på lektionerna förutsätts.

Suzukieleverna har också möjlighet att varje år delta i sommarkurser anordnade av den lokala föräldraföreningen eller Svenska Suzukiförbundet.

Suzukielev får en blomma efter genomförd fiolkonsert.

Sång

Är ditt barn intresserat av att lära sig att sjunga och att uttrycka sig med rösten kan du som vårdnadshavare ansöka till sång. Ansökan kan göras året runt.

Vi arbetar med tonbildning, röstvård, stämsång och mikrofonteknik. Du får jobba med teknik och personligt uttryck, röstvård och stämsång, med en repertoar som passar dig och din utveckling.

De elever som vill sjunga i kör har möjlighet att anmäla sig till Musikskolans kör "Young Voices". Musikskolans kör gör varje år flera konserter i olika sammanhang. Ingen avgift tas ut för att vara med i Musikskolans kör.

Tjej sjunger i mikrofon.

Drillgrupper

Ansökan för att börja drilla gör du som vårdnadshavare normalt på våren när ditt barn går i årskurs 2. Tveka inte att kontakta Musikskolan om ditt barn skulle vara äldre och vill börja spela ett instrument, sjunga, vara med i kör eller drilla, oavsett tid på året.

Musikskolan har flera drillgrupper som medverkar under konserter och framträdanden med Gislaved Drum Corps och andra av Musikskolans orkestrar.

Du får lära dig använda drillstav, pompoms och flaggor.

Ingen avgift tas ut för att vara med och drilla.


Sidan uppdaterades senast: 2020-10-27