Foto: smålandsbilder.se

Rätten till stöd

I läroplanerna betonas elevens rätt till en likvärdig utbildning. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen.

I läroplanerna finns inga skrivningar som menar att enskilda elever ska särskiljas från övriga, det viktiga är istället att varje elevs utvecklingspotential ska vara utgångspunkten för skolarbetet.

Sidan uppdaterades senast: