Om skolskjutsen eller länstrafikbussen inte kommer

Om skolskjutsen eller länstrafikbussen inte kommer till hållplatsen där du väntar gör du på följande sätt.

  • Vänta 10 minuter, skolskjutsen eller bussen kan helt enkelt vara lite försenad.
  • Stanna kvar på hållplatsen.
  • Om du väntar på en länstrafikbuss kan du ringa till Jönköpings Länstrafiks kundcenter 0771-44 43 33 och fråga efter besked. Förhoppningsvis får du då besked om när bussen kommer.
  • Om du väntar på din skolskjuts ringer du till det buss- eller taxibolag du brukar åka med. Förbered dig genom att redan nu spara det aktuella telefonnumret i din telefonbok.
  • Om du inte får någon information eller svar från Jönköpings Länstrafik AB eller skolskjutsbolaget ska du ringa till expeditionen på din skola. Förbered dig redan nu genom att spara telefonnumret till skolexpeditionen i din telefonbok.
  • Lämna ditt namn och telefonnummer till skolexpeditionen och berätta var du befinner dig.
  • Invänta ett besked från din skolexpedition om hur du ska göra.
  • Stanna kvar på hållplatsen tills du fått besked om hur du ska göra.
  • Väntar ni vid en annan skola går en av er in på den skolan och ber om hjälp.
  • Yngre elever kan ta kontakt med sin vårdnadshavare som då får agera enligt ovan.

Sidan uppdaterades senast: