För skolan

Modern arbetslivsorientering är Gislaveds kommuns modell för att stärka elevers valkompetens genom hela skolgången. Det är en systematisk modell som fokuserar på lärandet som sker i samverkan med det omgivande samhället.

Syftet är att barn och elever får de kompetenser och kunskaper som behövs idag och i framtiden.

Arbetssättet löper som en röd tråd från förskolan upp till årskurs 3 på gymniaset och kvalitetssäkrar likvärdigheten, långsiktigheten och hållbarheten i samverkan mellan skolan och det omgivande samhället. 

Modellen är en helhet och det är först när delarna hänger ihop som det leder till lärande och utveckling.

Läs mer om Skola-arbetsliv, SKAL.

Läs mer om Praktisk arbetslivsorientering, PRAO.

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-14