PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Vill ditt företag eller organisation ta emot PRAO-elever eller vara en del av samverkan skola-arbetsliv? Hör av dig till ansvarig studie- och yrkesvägledare via kommunens kontaktcenter.

Bakgrund

Enligt skollagen 10 kap. 8a §, ska elever i grundskolans årskurs 8 och 9 totalt genomföra tio dagars praktisk arbetslivsorientering - PRAO. I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i respektive årskurs.

Syftet med PRAO:n är att elever ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Avsikten är inte att PRAO ska ersätta andra former av arbetslivsorienterande insatser, utan att det i stället ska fungera som ett komplement. Huvudmannen/skolan ansvarar för att ta fram arbetsplatser, inte vårdnadshavare.

Mer information om PRAO finns att läsa på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur fungerar det i Gislaveds kommun?

I Gislaveds kommun är uppdelningen fem dagar i årskurs 8 under våren och fem dagar i årskurs 9 under hösten.

Årskurs 8 (våren)

PRAO i årskurs 8 inriktar sig på de kommunala arbetsplatserna. PRAO genomförs under olika veckor för olika skolor. Fördelningen våren 2023 är enligt följande:

  • Vecka 9, 27 februari-3 mars, elever från Lundåkerskolan i Gislaved
  • Vecka 10, 6-10 mars, elever från Nordinskolan i Smålandsstenar
  • Vecka 12, 20-24 mars, elever från Åsenskolan i Anderstorp
  • Vecka 13, 27-31 mars, elever från Ölmestadskolan i Reftele

Elevhälsoteamen på skolorna fördelar prao-platserna i klasserna. Cirka två veckor innan sin PRAO kommer ungdomen via e-post få besked om var de ska göra sin PRAO, vem handledaren är, arbetstider och var de ska äta lunch.

Ungdomarna har också med sig skoluppgifter som de arbetar med innan och efter sin PRAO.

Årskurs 9 (hösten)

PRAO i årskurs 9 inriktar sig på det privata näringslivet och genomförs på hösten. Upplägget för PRAO i årskurs 9 innebär bland annat att:

  • Ungdomarna främst gör PRAO parvis. Skolan sätter samman paren och matchar dessa till arbetsplatser.
  • Ungdomarna har med sig en enklare uppgift från skolan.
  • Du som arbetsplats har till uppgift att visa på bredden av yrken som finns och ge eleverna en möjlighet att förstå dessa yrken i samband med skoluppgiften.

Tips till dig som tar emot PRAO-elever

För att du som arbetsgivare ska känna att PRAO:n ska bli meningsfull delar några lokala arbetsgivare med sig av tips hur man kan strukturera en PRAO-vecka. Även elever berättar om sina tankar om PRAO och vad du som arbetsgivare kan tänka på. Läs även samlade frågor och svar om PRAO i Gislaveds kommun Pdf, 94.3 kB..

PRAO är ett av stegen in på arbetsmarknaden

I Gislaveds kommun pågår ett aktivt arbete med att få en ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet. Läs mer om skola-arbetsliv - SKAL.

PRAO är en del av SKAL och ungdomarna kommer bland annat via PRAO få en arbetlivsreferens som de kan använda sig av vid framtida arbeten, exempelvis sommarjobb i såväl privat som offentlig verksamhet.

I kommunen finns en ferieverksamhet för ungdomar, och PRAO kopplas samman med denna.

Sidan uppdaterades senast: