Synpunkter och klagomål, barn- och utbildningsförvaltningen

Om du har synpunkter/klagomål på barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, vår service eller vårt agerande, vill vi gärna veta det. Dina synpunkter är värdefulla för oss då de hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten.

Så lämnar du synpunkter/klagomål

Klagomål och synpunkter bör i första hand lämnas direkt till personalen eller rektor på berörd förskola eller skola. Om du hellre vill kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen.

Vi ser helst att du lämnar synpunkter via webbformuläret "Tyck till". Om du hellre vill kan du givetvis ringa eller använda en särskild blankett för att lämna synpunkter.

Så hanterar vi dina synpunkter/klagomål

Alla synpunkter/klagomål registreras och hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen. Om du vill få svar på vad som händer med dina synpunkter måste du meddela dina kontaktuppgifter. Du kan också lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte informera dig om vad som händer med dina synpunkter.

Sidan uppdaterades senast: